Ungdomsbedrift

Bærekraftig utvikling

Fra januar 2016 forpliktet alle verdens land seg til å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for en bærekraftig utvikling og inneholder 17 bærekraftsmål.

En bærekraftig utvikling blir definert som "en utvikling som tilfredsstiller dagens generasjoners behov uten at det går på bekostning av framtidige generasjoners muligheter for å tilfredsstille sine behov". Med andre ord; vi må bruke ressursene våre fornuftig. Men, en bærekraftig utvikling innebærer ikke bare en utvikling som tar hensyn til kommende generasjoner. Den vil også kreve en jevnere fordeling av verdens ressurser mellom mennesker og mellom land.

Hvordan får vi det til?

Det er ikke vanskelig å være enig i at det er fornuftig å jobbe for en utvikling som er bærekraftig. Men hvordan får vi det til? Hva kan en ungdomsbedrift gjøre for å bidra til en bærekraftig utvikling?

 

Her kommer det helt nye ressurser i løpet av høsten 2017 - som skal hjelpe ungdomsbedrifter til å utvikle bærekraftige løsninger.

Stay tuned!