Ungdomsbedrift

Hva er sosialt entreprenørskap?

Ungdomsbedrifter som jobber med sosialt entreprenørskap har ofte et sterkt samfunnsengasjement og ønsker å jobbe med noe som gir mening. Virksomheten går ut på å løse  utfordringer/problemer i samfunnet. 

En sosial entreprenør er en som bruker virkemidler fra forretningsverden for å skape sosial endring. Det betyr at ungdomsbedriften kommer opp med en nyskapende løsning på samfunnsproblemet, og må også kunne vise til at den vil tjene penger (være økonomisk bærekraftig). En sosial entreprenør skaper ofte begeistring for sitt arbeid.

Eksempler på sosiale utfordringer/samfunnsproblemer som ungdomsbedrifter eller vanlige bedrifter har tatt tak i:

  • Eldre mennesker er enslige og isolerte
  • Rusmisbrukere føler ikke verdighet
  • Asylsøkere har ikke et sosialt nettverk
  • Barn og ungdom blir mobbet på skolen

Dere må selv bestemme hva dere ønsker å ta fatt i. Det finnes mange flere temaer og samfunnsutfordringer enn disse. I høyremenyen finner dere noen eksempler på hva tidligere ungdomsbedrifter har jobbet med innen sosialt entreprenørskap. Kanskje disse eksemplene kan inspirere dere til videre arbeid.