Ungdomsbedrift

Energi og miljø

Energi

Alt som lages av mennesker fremstilles ved hjelp av energi. I en situasjon der klimautfordringene er store, er energi en ressurs vi må lære å utnytte mer effektivt, og det stiller ekstra krav til nye produkter. Alle bedrifter, også ungdomsbedrifter bør bli mer på bevisste på hva de kan gjøre for å redusere energiforbruket og i større grad bruke fornybar energi.

Ungdomsbedrifter som ønsker å ha fokus på energi:

  • Utvikler et produkt (vare, tjeneste eller produksjonsprosess) som er energieffektivt og som kunden foretrekker framfor et tilsvarende produkt som bruker mer energi. Produktet kan ha som formål om å: a) redusere energiforbruket, b) ta i bruk/fremme/utvikle fornybar energi eller c) fremme holdingsskapende arbeid.
  • Har en energi- og klimaprofil
  • Tar ansvar for at bedriften har et effektivt energiforbruk (f.eks. tenk på hvor mye energi dere bruker i produksjonsprosessen). Dere kan sette opp konkrete mål og tiltak for eget energiforbruk.

Enova SF har laget en sjekkliste over enkle tiltak dere kan gjøre i ungdomsbedriften for å bruke mindre energi.

Miljø

Gjennom produksjon, kjøp og salg av produkter påvirker bedrifter miljøet og sosiale forhold i samfunnet. I dag står verden ovenfor mange miljøutfordringer, og disse kjenner ingen landegrenser. Internasjonalt samarbeid er nødvendig for å løse miljøutfordringene. De konkrete tiltakene må likevel gjennomføres lokalt. Og her kan hver av oss ta et ansvar.

I ungdomsbedriften kan dere tenke igjennom hvilke miljømessige utfordringer deres produksjon kan gi. Dere kan tenke gjennom om ungdomsbedriften påvirker miljøet negativt i forhold til for eksempel avfall, støy, helse, utslipp til vann eller luft, etc. Hva kan dere gjøre for å redusere deres belastning på miljøet? Kan dere sykle i stedet for å kjøre bil? Kan dere bruke mer miljøvennlige materialer i produktet deres? Kan emballasjen resirkuleres? Tenk kreativt!