Ungdomsbedrift

Hva er sosialt entreprenørskap?

Ungdomsbedrifter som jobber med sosialt entreprenørskap har ofte et sterkt samfunnsengasjement og ønsker å jobbe med noe som gir mening. Virksomheten går ut på å hjelpe spesifikke grupper eller individer med en utfordring/et problem som det offentlige systemet ikke har klart å løse. 

En sosial entreprenør er en som bruker virkemidler fra forretningsverden for å skape sosial endring. Det betyr at ungdomsbedriften kommer opp med en nyskapende løsning på samfunnsproblemet, og må også kunne vise til at den vil tjene penger (være økonomisk bærekraftig). En sosial entreprenør skaper ofte begeistring for sitt arbeid.

Eksempler på sosiale utfordringer/samfunnsproblemer som ungdomsbedrifter eller vanlige bedrifter har tatt tak i:

  • Eldre mennesker er enslige og isolerte
  • Rusmisbrukere føler ikke verdighet
  • Unge mødre har ikke et sosialt nettverk
  • Barn blir mobbet på skolen
  • Ungdom faller ut av skolen

Dere må selv bestemme hva dere ønsker å ta fatt i. Det finnes mange flere temaer og samfunnsutfordringer enn disse. I høyremenyen finner dere noen eksempler på hva tidligere ungdomsbedrifter har jobbet med innen sosialt entreprenørskap. Kanskje disse eksemplene kan inspirere dere til videre arbeid.

Social Enterprise Programme

Norske ungdomsbedrifter som jobber med sosialt entreprenørskap har mulighet til å utveksle erfaringer og hente inspirasjon fra undomsbedrifter i Europa som også jobber med det samme. Social Enterprise Programme er en europeisk satsing for ungdomsbedrifter fra mange land. Det er utviklet en nettside for Social Enterprise Programme – og all aktivitet foregår digitalt på denne nettsiden. Sjekk den ut!

På SEP-nettsiden kan dere finne inspirasjon, nyttige ressurser, lese om andre ungdomsbedrifter og deres forretningsideer, og delta på ulike online-møter der det er mulighet for å treffe "ekte" sosiale entreprenører.

Hvert år arrangerers det en SEP-finale med mulighet for utmerkelser. Vinneren av «Beste sosiale entreprenør» på NM for Ungdomsbedrifter vil bli nominert videre til den europeiske digitale SEP-finalen, som går av stabelen i juni hvert år.

Det norske industri- og finanskonsernet Ferd er en av initiativtakerne bak Social Enterprise Programme og er også en av Ungt Entreprenørskap Norges hovedsamarbeidspartnere.