Ungdomsbedrift

Gratulerer!

Gratulerer med ditt verv som mentor for en ungdomsbedrift!

Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt, og vi håper du vil trives med oppgaven.

Ungdomsbedrift

Programmet Ungdomsbedrift gir elever i videregående skole erfaring med næringsvirksomhet og entreprenørskap innenfor trygge rammer. Gjennom et skoleår skal elevene etablere, drive og avvikle ungdomsbedriften med lærer som veileder og en mentor fra lokalt arbeidsliv. Elevene arbeider ut ifra en konkret produktidé og realiserer denne gjennom produksjon, markedsføring og salg. En ungdomsbedrift registreres i Brønnøysundregistrene via Ungt Entreprenørskap som en egen juridisk enhet. Ved slutten av skoleåret må elevene avvikle bedriften og skrive årsrapport.

Mentorskap

Som mentor befinner du deg i godt selskap: Over 26 000 personer fra arbeids- og næringsliv deltar årlig som veiledere og mentorer i Ungt Entreprenørskaps programmer.

Mentorskap handler om et gjensidig utviklende samarbeid mellom to mennesker eller parter som har forskjellig erfaringsgrunnlag. Ordet mentor betegner ofte en person som tar i bruk sin kunnskap for å lære og veilede andre. Når du er mentor for en ungdomsbedrift, er hovedfokuset ditt på bedriftens framdrift og utvikling, men det gir også rom for at du kan oppnå nye ferdigheter, som igjen kan bli til stor verdi for deg i din jobb.

Vi anbefaler at du lester heftet ”UB Mentor”. Her får du tips og råd for hvordan komme i gang og hva mentorrollen innebærer. Heftet er tilgjengelig i høyremenyen.

Spilleregler i arbeidslivet

Ungt Entreprenørskap har i samarbeid med LO og NHO utviklet heftet og kurset Spilleregler i arbeidslivet for Ungdomsbedrift.  Innholdet i Spilleregler i arbeidslivet er godt forankret i læreplan for Samfunnsfag (Vg1/Vg2). Spilleregler i arbeidslivet består av et elevhefte og et kurs.

Til kurset er det utviklet et veilederhefte og en presentasjon. Kurset gjennomføres med en ekstern veileder, dette kan enten være ungdomsbedriftens mentor eller en annen ressursperson fra lokalt arbeids- og næringsliv. Lærer skal være til stede. Kurset er utviklet til å vare i to skoletimer, men kan tilpasses ut ifra lokale forutsetninger. UEs erfaring er at elevene blir mer motivert til å lære når en ekstern ressursperson med erfaring fra arbeids- og næringslivet kommer inn i klasserommet. Heftene og presentasjonen er tilgjengelig i høyremenyen.

Velkommen som mentor og takk for at du stiller opp og engasjerer deg i dette arbeidet!