Ungdomsbedrift

Å jobbe med bærekraft i Ungdomsbedrift

Noen av de store samfunnsutfordringene som verden står ovenfor i dag er et altfor stort forbruk, en skjev fordeling av ressurser og store miljøbelastninger. Vi må finne løsninger på disse utfordringene. Derfor har alle medlemsland i FN blitt enige om en felles arbeidsplan, FNs bærekraftsmål, for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. 

I «Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen» er bærekraftig utvikling utpekt som ett av tre tverrfaglige temaer som skolen skal gi elevene opplæring i:  «Gjennom arbeid med temaet skal elevene utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst. Elevene skal få forståelse for at handlingene og valgene til den enkelte har betydning.» (Overordnet del, side 14)

Ungdomsbedrift gir en god inngang for å jobbe praktisk med bærekraft. Gjennom arbeid med sine egne ungdomsbedrifter kan elevene gjøre undersøkelser, vurderinger og tiltak for at deres bedrifter skal være bærekraftige og dermed bidra til en bærekraftig utvikling. Alle ungdomsbedrifter kan gjøre små eller store tiltak for å bli (litt) mer bærekraftige. Ved å gjøre bærekraftige tiltak i ungdomsbedriftene er elevene framoverlent og tar tak i ett viktig samfunnstema. 

Storebrand har utarbeidet en spennende nettside der elevene får tips og inspirasjon til hva de kan gjøre i sine ungdomsbedrifter for å bli bærekraftige. Sjekk ut nettsiden her:   

RESSURSSIDE FOR BÆREKRAFTIGE UNGDOMSBEDRIFTER

 

Læringsmål

Elever som jobber med bærekraft i Ungdomsbedrift får erfaring med:

  • å reflektere over bærekraftige valg
  • å skille mellom gode og dårlige handlingsalternativer
  • å utvikle løsninger som bidrar til en bærekraftig utvikling

Dette øker elevenes handlingskompetanse for en bærekraftig utvikling i framtiden.

Veilederhefte

Ungt Entreprenørskap utvikler et veilederhefte for UB-lærer som beskriver hvordan UB-undervisning om bærekraft kan legges opp. Veilederheftet er tilgjengelig fra skolestart høsten 2018.