Ungdomsbedrift

Storebrand har utarbeidet en spennende nettside der dere som jobber med ungdomsbedrift får tips og inspirasjon til hva dere kan gjøre for å bli bærekraftige. Sjekk ut nettsiden her:   

RESSURSSIDE FOR BÆREKRAFTIGE UNGDOMSBEDRIFTER

 

Bærekraftig utvikling

En bærekraftig utvikling blir definert som "en utvikling som tilfredsstiller dagens generasjoners behov uten at det går på bekostning av framtidige generasjoners muligheter for å tilfredsstille sine behov". Alle verdens land har forpliktet seg til å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for en bærekraftig utvikling og inneholder 17 bærekraftsmål. FNs bærekraftsmål er altså en plan for fremtiden, for planeten og alle som bor her.

Bærekraftig ungdomsbedrift

Alle ungdomsbedrifter kan gjøre små eller store tiltak for å bli mer bærekraftige. Ved å gjøre bærekraftige tiltak i ungdomsbedriften er dere framoverlent og i forkant av utviklingen. Flere og flere mennesker er opptatt av bærekraft, og et bærekraftig produkt har dermed større sjanse for å bli et populært produkt.  En bærekraftig profil er også lett å stå for. Satser dere bærekraftig, blir det mer attraktivt for andre bedrifter, organisasjoner og privatpersoner å støtte dere.