Ungdomsbedrift

Hva lærer elevene?

Gjennom Ungdomsbedrift får elevene erfaring med og lærer entreprenørielle kompetanser, grunnleggende ferdigheter og å kunne starte opp egne bedrifter.

The Innovation Cluster for Entrepreneurship Education (ICEE)

Den 17. november 2017 lanserte Østlandsforskning resultatene fra et europeisk forskningsprosjekt kalt The Innovation Cluster for Entrepreneurship Education (ICEE). I fem europeiske land har det blitt forsket på effektene av Ungdomsbedrift (videregående skole), og over 12 000 respondenter har deltatt i prosjektet.

Fra den kvantitative delen av undersøkelsen konkluderer rapporten blant annet med at elevene som har mange timer (>100t) entreprenørskapsundervisning (UB) har:

 • Større kunnskap om og sannsynlighet for egen etablering
 • Høyere score på prosjektledelse, mestringsevne, problemløsningsevne og teamarbeid
 • Høyere score på å ta initiativ og på samfunnskompetanse
 • De blir bedre på muntlig kommunikasjon, matematikk, digital kompetanse og "lære å lære" 
 • Lavere sykefravær, høyere skolemotivasjon og innsats – og forbedret prestasjon!

Forskningen er tilgjengelig HER 

Egenevaluering blant UB-elever

Ungt Entreprenørskap (UE) gjennomførte en egenevaluering blant elever som deltok i Ungdomsbedrift (UB) i skoleåret 2015/16 og i skoleåret 2014/15. I egenevalueringen gir UB-elevene tilbakemelding om egen utvikling på ulike variabler fra høst til vår. UE har ikke utført en tilsvarende undersøkelse i en kontrollgruppe. Resultatene fra begge undersøkelser er tilgjengelige i høyremenyen.

Resultater fra 2015/16-egenevalueringen

1.200 elever besvarte egenevalueringen i 2015/16. Elevene kom fra både studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogrammer.

Undersøkelsen viser at:

 • Entreprenørielle kompetanser
  • Elevene rapporterer at de blir bedre til å bygge nettverk, løse problemer, ta risiko, tenke nytt, stole på seg selv og at de blir bedre til å fatte beslutninger.
  • UB-elev Annelin forteller om noe at det hun har lært i Ungdomsbedrift HER
 • Grunnleggende ferdigheter
  • Elevene rapporterer at de blir bedre på «å søke og kritisk velge blant ulike informasjonskilder», «å uttrykke meg skriftlig» og «å uttrykke meg muntlig». 
 • Motivasjon, mestring og trivsel
  •  Elevene rapporterer at de blir bedre på «å mestre de fleste skolefagene» i løpet av skoleåret.
  • De rapporterer også at de trives på skolen i større grad på slutten av skoleåret enn på starten.
 •  Kompetanse til å starte bedrift
  • Etter å ha deltatt i Ungdomsbedrift svarer 8 av 10 UB-elever at de vet hvordan man skal starte og drive en bedrift (mot 5 av 10 på starten av året).
  • 7 av 10 UB-elever svarer på slutten av skoleåret at de har en viktig rolle for å skape verdier for framtida på (mot 4 av 10 på starten av året).
  • UB-elevene rapporterer også at de har bedre kjennskap til begreper som verdiskaping, risikovilje og forretningsutvikling på slutten av skoleåret enn på starten.
  • UB-elev Silje forteller hva hun har lært om bedriftsetablering i Ungdomsbedrift HER 

  

Ungdomsbedrift og etableringer 

Høsten 2011 gjennomførte Østlandsforskning ("Ungdomsbedrift og entreprenørskap", notat nr. 2011/17) en undersøkelse på egenetablering blant personer i alderen 24-25 år. I undersøkelsen deltok 1187 personer som da var 24-25 år. Rundt halvparten av respondentene deltok i UB i perioden 2003/04-2005/06, mens den andre halvparten ikke deltok i UB (kontrollgruppe).

Forskningen viser at:

 • 12 prosent av tidligere UB-deltakere har etablert virksomhet, mot 8 prosent i kontrollgruppen.
 • 33 prosent av tidligere UB-deltakere har lederansvar, mot 25 prosent i kontrollgruppen. 
 • 55 prosent av UB-deltakerne mener de har nødvendige kunnskap og ferdigheter for å etablere en bedrift om muligheten skulle dukke opp, mot 41 prosent i kontrollgruppen. 
 • 46 prosent av UB-deltakerne ønsker å bli selvstendig næringsdrivende, mot 39 prosent i kontrollgruppen.

 

Rapporten er tilgjengelig HER