Ungdomsbedrift

Hvordan bruke UB-løypa?

Alt materiell som tilhører programmet Ungdomsbedrift er samlet på nettsiden www.ungdomsbedrift.no som vi kaller UB-løypa.UB-løypa er en ressursbank der elever og lærere kan hente inspirasjon og tips til arbeidet med Ungdomsbedrift.

Under "Start Ungdomsbedrift" finner elever og lærere mange temaer. Lærer bør gjøre seg kjent med ressursene og temaene, og velge ut hvilke temaer som er mest aktuelle for sine elever. Snakk med Ungt Entreprenørskap i ditt fylke for å få hjelp til å prioritere hva som er viktigst.

De grunnleggende temaene for Ungdomsbedrift som elevene bør gjennom er:

  • Idéutvikling og kreativitet
  • Stifte og registrere ungdomsbedriften
  • Skaffe seg en mentor
  • Få erfaring med produktutvikling og/eller produksjon/salg av en vare eller tjeneste
  • Føre regnskap
  • Avvikle ungdomsbedriften
  • Det er også viktig at elever og lærer kjenner de økonomiske rammebetingelsene som gjelder for Ungdomsbedrift.

Under "Lærerrommet" finner lærere ressurser for å planlegge og gjennomføre undervisningen.