Ungdomsbedrift

Ungdomsbedrift bygger på en pedagogikk der erfaringslæring er viktig. Det legges vekt på elevinvolvering og elevansvar. 

Ungdomsbedrift

Ungdomsbedrift (UB) er Ungt Entreprenørskaps bedriftsprogram i videregående skole. Elevene skal i løpet av ett skoleår etablere, drive og avvikle ungdomsbedriften med støtte fra lærere og en mentor fra det lokale næringslivet.

Fokuset ligger på læringen som skjer i elevgruppen og hos den enkelte elev. Arbeid med ungdomsbedrift ses som en sammenhengende læreprosess, der ulike fag og emner kan knyttes til de ulike fasene. Ungdomsbedrift bygger på erfaringslæring ved å knytte teori og praksis tett sammen. Praktiske gjøremål i bedriften danner utgangspunkt for å søke svar, kunnskap og forståelse i teorien, hos lærer, hos mentor og i lokalsamfunnet.

Vi mener det er viktig å involvere miljøer utenfor skoleverket i elevenes læring. Ved å la elevene få erfaring med ulike læringsarenaer utenfor skolen og trekke inn personer fra arbeids- og næringsliv får elevene et konkret og praktisk innblikk i arbeidslivet og lokalsamfunnet som skolen er en del av. Dette åpner for alternative tilnærminger til faglige tema i undervisningen, som kan bidra til økt forståelse og refleksjon hos elevene.

De lokale rammene og tilnærmingene til programmet vil være ulike på forskjellige skoler. Det er derfor stor variasjon i hvordan Ungdomsbedrift organiseres og gjennomføres. Ungdomsbedriftene etableres med basis i et utdanningsprogram og knyttes til bestemte kompetansemål i de fagene som integreres i opplæringen. I høyremenyen finner du eksempler på hvordan UB kan kobles til kompetansemål i de gjennomgående fagene og i et utvalg programfag.

Ta en titt på de fire filmene som ligger i galleriet over. I filmene fortellere fire UB-lærere på hhv. Byggteknikk, Reiseliv, Data og elektronikk, og Kjøttfag og konditorfag om sine erfaringer med Ungdomsbedrift.

Ansvarlig lærer

En ungdomsbedrift skal ha en lærer/kontaktperson på skolen som følger virksomheten i ungdomsbedriften og som har et ansvar for at dette foregår i lovlige former. Lærer og Ungt Entreprenørskap skal signere dokumentet "Avtale med ansvarlig lærer for Ungdomsbedrift" og sende/levere dette til Ungt Entreprenørskap i fylket. Dette gjøres samtidig med at elevene avholder stiftelsesmøte og registrerer ungdomsbedriften. Lærer trenger kun å signere ett slik skjema per skoleår.

Vi anbefaler at du leser gjennom "Veilederhefte" for mer informasjon, tips og råd. Heftet kan lastes ned fra høyremenyen. Vi har også tips til ulike kreativitetsøvelser. Disse er tilgjengelig nederst på siden under "Eksempler". Ungt Entreprenørskap har en verktøykasse med kreative øvelser, ta kontakt med UE i ditt fylke dersom du trenger tilgang på flere øvelser.

Økonomi og regnskap

Omsetningsgrensen for en ungdomsbedrift er kr. 140 000 i bedriftens levetid.Det skal ikke beregnes skatt eller merverdiavgift av omsetningen i en ungdomsbedrift som holder seg innenfor omsetningsgrensen. Les mer HER.

Ungdomsbedrifter skal føre et forenklet regnskap etter samme prinsipper som for ordinære bedrifter. Et regnskap som er à jour gir god styring og oversikt. Den viktigste oppgaven for økonomiansvarlig i ungdomsbedriften er bokføring. Skatteetaten tilbyr regnskapskurs for alle økonomiansvarlige. Les mer HER

Visma tilbyr alle ungdomsbedrifter og UB-lærere gratis lisens til regnskapsprogrammet Visma eAccounting. Ved å bruke dette programmet kan ungdomsbedriftene få muligheten til å lære seg regnskapsføring i et ekte regnskapsprogram. eAccounting kan bestilles gratis av UB-lærer HER. Ungdomsbedriftene kan selvsagt føre regnskapet manuelt dersom dere foretrekker det.

Alle ungdomsbedrifter skal ha en revisor. Dette kan være en økonomilærer på skolen eller en ekstern person med økonomikompetanse.

The Entrepreneurial School

JA Europe har utviklet en digital plattform for lærere. Plattformen skal bidra til å dele de gode eksemplene på entreprenørskap i utdanning i Europa. Plattformen heter The Entrepreneurial School (TES). 85 skoler fra 10 ulike land (deriblant Norge) har delt aktiviteter og metoder. Det er mulig å sende inn forslag til aktiviteter/metoder dersom du har noe du ønsker å dele.

Les mer om The Entrepreneurial School

Enterprise without Borders

Enterprise without Borders (EwB) er et program for elever som deltar i Ungdomsbedrift. EwB-programmet gir ungdomsbedrifter i Norge mulighet til å samarbeide med ungdomsbedrifter i andre land.

Les mer om EwB HER.

Les mer om EwB, under internasjonalisering