Ungdomsbedrift

Elever som driver Ungdomsbedrift kan få internasjonalt eksamensbevis! 

 

Gjennom The Entrepreneurial Skills Pass (ESP) får elever som deltar i Ungdomsbedrift mulighet til å avlegge en internasjonal eksamen og dokumentere sin kunnskap innen entreprenørskap, bedriftsforståelse og forretningsutvikling.

I ESP besvarer elevene en egenevaluering og avlegger eksamen mot slutten av skoleåret. Begge deler foregår online. Egenevalueringen og eksamen er knyttet opp til elevenes erfaringer med Ungdomsbedrift. UB-lærere som ønsker å tilby ESP til sine elever, får opplæring og støtte underveis.

Eksamensbeviset er anerkjent av The Lifelong Learning Programme i EU.

ESP tilbys i 29 land i Europa, og i Norge er alt materiell oversatt til norsk.

Fordeler for eleven: I egenevalueringen får eleven mulighet til å reflektere over egen læring og kompetanser. Eksamensbeviset legges til CVen og brukes ved søknad til videre studier og jobb.

Fordeler for skolen/lærer: Skolen tilbyr elever i Ungdomsbedrift en internasjonal eksamen. Resultatene fra egenevalueringen og eksamen kan brukes som input til egen undervisning.

KLIKK HER: JEG ER INTERESSERT I ENTREPRENEURIAL SKILLS PASS

(Vi sender deg epost med mer informasjon)

 

The Entrepreneurial Skills Pass (ESP) er en internasjonal sertifisering som dokumenterer
at elever i videregående opplæring har deltatt i Ungdomsbedrift og i ESP, og at de har de har utviklet følgende entreprenørielle kompetanser:
Kreativitet, Samarbeidsevne, Gjennomføringsevne, Selvtillit, Å ta initiativ, Å ta ansvar, Evne til problemløsning