Ungdomsbedrift

UB på service og samferdsel

Her kommer det erfaringsdeling, film og vedlegg. Ferdig innen 1. august 2018.

Ungdomsbedrift (UB) kan etableres med basis i utdanningsprogrammet «Bygg- og anleggsteknikk» og tilhørende programfag. Ansvarlig lærer legger rammer for arbeidet med Ungdomsbedrift og hvordan arbeidet skal kobles til læreplanen for det aktuelle programfaget, og eventuelt også hvordan det kan kobles til fellesfagene.

UB bygger på en pedagogikk der erfaringslæring er viktig. Det legges vekt på elevinvolvering og elevansvar. Elevene planlegger, fordeler og gjennomfører arbeidsoppgaver  i sine ungdomsbedrifter. Lærer legger rammene ut fra den aktuelle læreplanen.

Det er erfaringer fra Sal og Service fra Årdal vidaregåande skule vi deler i dette utdanningsprogrammet. Øverst ser du envideo som viser hvordan og hvorfor Årdal vgs har jobbet med Ungdomsbedrift. I høyremenyen finner du dokumenter på hvordan de har jobbet med Ungdomsbedrift i tillegg til vedlegg som er eksempel på dokumenter knyttet til entreprenørskapsarbeidet.