Ungdomsbedrift

Bankkonto

Alle bedrifter trenger en bankkonto. Denne brukes til å sette inn penger dere tjener og til å betale bedriftens regninger.

Slik åpner dere en bedriftskonto

Kontoavtalen signeres av de elever som etter vedtektene er signaturberettigede. Lærer skal ikke behøve å signere. Kontoen gjøres opp ved avvikling av ungdomsbedriften, dvs. før skoleåret avsluttes.

Ta kontakt med Ungt Entreprenørskap i ditt fylke, for å høre hvilken bank de har samarbeid med.