Ungdomsbedrift

Produktutvikling

Før dere bestemmer dere for å realisere ideen deres, må dere undersøke om ideen lar seg gjennomføre. Gjennom idéutviklingsfasen har dere funnet fram til en idé (et produkt) som dere ønsker å realisere. Dere skal nå jobbe fram det endelige produktet og teste produktet før det settes i produksjon og er klart for salg. Produktutvikling er en kontinuerlig prosess som involverer alle i bedriften. Produktet som skal utvikles kan enten være en vare eller en tjeneste.

Tenk gjennom

I denne fasen vil dere jobbe fram flere alternative ideer til hvordan det endelige produktet skal bli. Ideene vurderes fortløpende. Dere bør tenke gjennom:

 • Hvilke spesielle egenskaper skal produktet ha?
 • Design? Skal dere satse på energidesign?
 • Hvilke fordeler skal produktet ha (i forhold til konkurrerende produkter)?
 • Finnes det tekniske løsninger for å realisere produktet?
 • Har dere tid til å produsere varen før ungdomsbedriften skal avvikles?
 • Har dere tid til å levere tjenestene før ungdomsbedriften skal avvikles?
 • Hva vil det koste å produsere produktet?
 • Kan dere produsere varen selv eller må dere sette ut produksjonen?
 • Skal dere levere tjenesten selv eller skal dere hyre inn underleverandører?
 • Hva skal produktet koste og vil det være lønnsomt for dere å selge produktet?
 • Kan dere få laget en prototype av produktet?
 • Kan dere teste tjenesten på noen?

Produktutviklingsprosessen ender opp med at dere står igjen med ett lovende produkt som dere ønsker å sette i produksjon. Dersom tiden tillater det, kan dere gjennomføre en brukertest før produksjonen settes i gang. Brukertest gjøres ved å spørre et utvalg av mulige kunder om hva de tror om produktet, ved å vise designskisser og/eller prototyper. 

Prototype

En del ungdomsbedrifter velger å lage en prototype. En prototype er en foreløpig utgave av et produkt. Prototypen lages før en starter produksjonen av produktet. Formålet med en prototype er å demonstrere og teste funksjon, design og kvalitet.  

Design

Design refererer til utseendet og formen til et produkt. Design er en viktig komponent i produktutvikling. Design handler om produktets utseende (estetikk), teknologi, funksjonalitet og brukervennlighet. I utviklingen av produktets design tar designeren også hensyn til energibruk. Energidesign innebærer å finne designløsinger som gjør at produktet forårsaker lavere energibruk totalt sett. Kunden vil sansynligvis foretrekke deres energieffektive produkt framfor et tilsvarende produkt som bruker mer energi. Dere kan lese mer om akkurat dette under Energi og miljø.

Merkevare

En merkevare består gjerne av en logo, skriftsnitt, fargeplan, symboler, motto/slagord, utformingselementer, lyd og mye mer. Dette skal gi produktet egenskaper, fordeler, verdier, ideer og så vel som "personlighet". Et kjent eksempel er Coca-Cola som for mange representerer noe amerikansk og ungdommelig, og ikke bare er en tørsteslukker. Merkevarebygging, også kalt "branding", er svært viktig i markedsføring og fører til mange fordeler for bedrifter. Noen av disse fordelene er økt lojalitet, høyere prismargin, motstandsdyktighet mot angrep fra nye merker i bransjen etc.

Et eksempel

I dag finnes det et hav av produkter på markedet som tilfredsstiller de samme behov. I den store mengden av produkter (f.eks. biler) er det likevel noen som utmerker seg som annerledes, selv om de i utgangspunktet tilfredsstiller de samme behov (en bil er et transportmiddel). Fra å være et "vanlig" produkt, har disse produktene blitt en merkevare med egen identitet, image og håp om fremtiden. Når en kunde kjøper en Ferrari kjøper ikke han/hun kun et transportmiddel. Kunden kjøper "noe mer". Derfor er det viktig å være klar over hva kunden egentlig er ute etter når hun/han velger produkt. Et forhold som dere bør se nærmere på når dere skal bestemme design/profil på produktet, er hva slags merkereferanse dere ønsker å skape hos kundene.

Gjør et søk på nettet, og dere vil finne mer informasjon om design, merkevare og merkevarebygging. Det kan også være lurt å søke råd hos mentor eller andre i nettverket deres.