Ungdomsbedrift

Verdiskaping

Verdiskaping for en ungdomsbedrift handler om å skape verdier i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng. En ungdomsbedrift skaper både verdier for seg selv og for andre (kundene).

Verdiskaping i en sosial og kulturell sammenheng handler blant annet om å skape sosiale/kulturelle verdier for en gruppe mennesker/samfunnet. Det er noe som er meningsfylt og nyttig for mennesker. Det å arrangere en festival i sitt eget lokalsamfunn, skaper verdier i form av glede, engasjement og samhørighet blant innbyggerne. Det å selge et klesplagg, skaper verdier som for eksempel velvære og tilhørighet blant kundene.

En bedrift må på lang sikt drive med fortjeneste. Å drive med fortjeneste vil si at bedriften tjener penger, at den går med overskudd. For å gå med overskudd, må salgsinntektene være større enn kostnadene. Dette er økonomisk verdiskaping.