Ungdomsbedrift

Firmanavn

Når dere skal bestemme bedriftens navn må dere skille mellom firmanavn og logo. Firmanavn er bedriftens juridisk navn og brukes blant annet i kontakt med det offentlige.

Bedriftens logo er utviklet i markedsføringsøyemed og skal profilere firmaet og visualisere hva bedriften driver med.

Ungdomsbedriftens navn

For å få registrert en bedrift må den ha et navn. En ungdomsbedrift skal bruke "UB" foran eller etter navnet eller eventuelt "Ungdomsbedrift" skrevet fullt ut. F.eks. "Sekk & bag UB" eller "Sekk & bag Ungdomsbedrift".

Det er ulovlig å bruke A/S, kommandittselskap eller andre slike betegnelser på en ungdomsbedrift.

En del ungdomsbedrifter velger et firmanavn som er knyttet til et produktområde (f.eks. Skolesekken UB). Noen velger mer nøytrale navn (f.eks. Sekk & bag UB). Fordelen med et mer nøytralt navn, er at bedriften kanskje vil utvide/endre produktene etter hvert. Navnet må ikke kunne forveksles med andre navn. Bedriftsnavnet må ikke være slik at det kan forveksles med navn på eksisterende bedrifter eller varemerker. Det er ikke lov f.eks. å kalle en hamburgerbar for McRonalds.

Dersom dere skal samarbeide med ungdomsbedrifter eller bedrifter i andre land, kan det være lurt å velge et engelsklydende navn. Hvis dere skal lage egen nettside er det viktig å tenke på om navnet kan fungere som Web-adresse.

Her er noen praktiske rettskrivningseksempler:

  • Apostrof: På norsk heter det ikke Nina's matbutikk, men Ninas matbutikk. Unntak er navn som slutter på s, x, og z, som Mads' matbutikk.
  • Store bokstaver: Det heter ikke Ninas Matbutikk eller Ninas MatButikk, men Ninas matbutikk.
  • Sammensatte ord og bindestrek: Det heter ikke Ninas mat-butikk, men Ninas matbutikk.

Navn og image

Når dere velger bedriftsnavn, skal dere være klare over at navnet er av stor betydning for bedriftens image. Kundene danner seg en oppfatning av bedriften, ikke bare ut fra selve produktet, men også ut fra firmanavn. Frisørsalongen "Hei sveis", undertøysforretningen "Det lille under" og snekkerfirmaet "Fem på tre" sier noe om bedriftens image. Det ligger mye særpreg og humor i et vel gjennomtenkt firmanavn. Dere bør velge noe som symboliserer noe fremtidsrettet og interessant, samtidig som forbrukerne gjennom bedriftsnavnet forstår hva dere driver med. Navnet kan også si noe om geografisk avgrensing (f.eks. Rygge lufthavn).