Ungdomsbedrift

Forretningsidé

Forretningsideen skal kort og konkret gi svar på hvorfor kundene skal velge deres bedrift eller produkt foran andre. Få fram hva det er som gjør deres bedrift eller produkt unikt.

Forretningsideen er en beskrivelse av:

  • Hvilke kunder/målgrupper bedriften ønsker å rette seg mot.
  • Hvilke behov/ønsker hos kundene/målgruppene bedriften vil dekke.
  • En spisskompetanse/et fortrinn som gjør bedriften deres i stand til å dekke behovet.

Forretningsideen kan f.eks. formuleres slik:
(Firmanavn) selger (produkt) til (kunde/målgruppe) som har behov for (kundens viktigste behov) fordi (bedriftens spisskompetanse/fortrinn).

Et eksempel: Kjeks UB selger kvalitetskjeks laget av økologiske råvarer til husstander i Bergen som har behov for julegaver/vertinnegaver. (fordi) Vi utdanner oss til å bli kokker, og er interessert i å kombinere råvarer for å skape nye smaker og produkter.

I høyremenyen finner dere et skjema som kan være til hjelp for å formulere forretningsideen deres. Dere finner også eksempler på hva tidligere ungdomsbedrifter har hatt av forretningsideer.

Hvordan beskytte og utnytte konkurransefortrinnene?

For å lykkes med å kommersialisere et nytt produkt, kan det være avgjørende å sikre at ikke andre kopierer ideen deres.

Det finnes ulike måter å beskytte en idé på:

  • Patentbeskyttelse: beskytter en teknisk løsning/en spesiell fremgangsmåte.
  • Varemerkeregistrering: beskytter et navn eller et kjennetegn for produktet.
  • Designregistrering: beskytter en unik uforming eller et unikt design.

Slik beskyttelse vil gi bedriften en dokumentert enerett som gjør at dere kan hindre andre i å produsere, importere eller selge det dere har beskyttet.

Det er betydelige kostnader forbundet med å patentbeskytte et produkt og det er også en tidkrevende prosess. De fleste ungdomsbedrifter velger derfor ikke å gå løs på dette. Dersom dere har planer om å ta idéen deres videre i et AS eller lignende etter at UB-året er avsluttet, så kan det være lurt å undersøke patentbeskyttelse og varemerkeregistrering nærmere. Vi anbefaler dere da å ta kontakt med Patentstyret. I tillegg til slike registrerbare rettigheter er det også andre måter å ivareta bedriftens verdier på. Åndsverksloven og Markedsføringsloven regulerer henholdsvis opphavsrettigheter og forretningsmessige sider knyttet til markedsføring og salg av varer og tjenester.