Ungdomsbedrift

Rammer

Ungdomsbedrift er et pedagogisk program i regi av Ungt Entreprenørskap (UE). Ungdomsbedrift i regi av UE faller inn under definisjonen av veldedige eller allmennyttige institusjoner eller organisasjoner.

Følgende rammer gjelder:

  • Deltakere i en ungdomsbedrift er elever i videregående opplæring. Det må være minst to deltakere i en ungdomsbedrift.
  • En ungdomsbedrift etableres på starten av skoleåret og skal avsluttes i løpet av mai måned det påfølgende året.
  • En ungdomsbedrift skal ha en lærer på skolen som følger virksomheten i ungdomsbedriften og som har et ansvar for at dette foregår i lovlige former.  
  • En ungdomsbedrift skal registreres i Brønnøysundregisterene på samme måte som andre bedrifter, men via Ungt Entreprenørskaps nettsider.
  • Omsetningsgrensen for en ungdomsbedrift er kr. 140.000 i bedriftens levetid. Det skal ikke beregnes skatt eller merverdiavgift av omsetningen så lenge ungdomsbedriften holder seg innenfor omsetningsgrensen. Les mer om dette under Økonomiske rammebetingelser.
  • En ungdomsbedrift må betale registreringsavgiften på kr. 200 til Ungt Entreprenørskap i sitt fylke.
  • En ungdomsbedrift må ha en mentor fra arbeids- og næringslivet.
  • En ungdomsbedrift må ha en revisor.

I tillegg må ansvarlig lærer signere på "Avtale med ansvarlig lærer for Ungdomsbedrift" og sende denne inn til UE i fylket. Under Stiftelse og registrering finner dere mer informasjon om hva dere må gjøre for å registrere ungdomsbedriften.