Ungdomsbedrift

Rammer

Ungdomsbedrift er et pedagogisk program i regi av Ungt Entreprenørskap (UE). Ungdomsbedrift i regi av UE faller inn under definisjonen av veldedige eller allmennyttige institusjoner eller organisasjoner. En ungdomsbedrift etableres på starten av skoleåret og skal avsluttes i løpet av mai måned det påfølgende året. Ungdomsbedriftens levetid er maksimalt 12 måneder.

Omsetningsgrensen for en ungdomsbedrift er kr. 140.000 i bedriftens levetid. Det skal ikke beregnes skatt eller merverdiavgift av omsetningen så lenge ungdomsbedriften holder seg innenfor omsetningsgrensen. Les mer om dette under Økonomiske rammebetingelser.

En ungdomsbedrift skal registreres i Brønnøysundregisteret på samme måte som andre bedrifter, men via Ungt Entreprenørskaps nettsider.

 

Følgende må være på plass for at ungdomsbedriften blir godkjent av UE og Brønnøysundregisteret:

  • Deltakere i ungdomsbedriften er elever i videregående opplæring. Det må være minst to deltakere i ungdomsbedriften.
  • En ungdomsbedrift skal ha en lærer/kontaktperson på skolen som følger virksomheten i ungdomsbedriften og som har et ansvar for at dette foregår i lovlige former ("ansvarlig lærer").  
  • En ungdomsbedrift må ha en mentor fra arbeids- og næringslivet.
  • En ungdomsbedrift må ha en revisor.
  • Vedtekter er signert av alle deltakere.
  • Protokoll for stiftelsesmøte er signert av alle deltakere.
  • Samordnet registermelding er signert av alle deltakere og ansvarlig lærer.
  • Registreringsavgift på kr. 200 er betalt til Ungt Entreprenørskap i deres fylke.

I tillegg må ansvarlig lærer signere på "Avtale med ansvarlig lærer for Ungdomsbedrift" og sende denne inn til UE i fylket. Under Stiftelsesmøte og registrering finner dere mer informasjon om hva dere må gjøre for å registrere ungdomsbedriften.