Ungdomsbedrift

Nå kan elever som driver Ungdomsbedrift få internasjonalt eksamensbevis! 

 

Gjennom The Entrepreneurial Skills Pass (ESP) får elever som deltar i Ungdomsbedrift mulighet til å avlegge en internasjonal eksamen og dokumentere sin kunnskap innen entreprenørskap, bedriftsforståelse og forretningsutvikling.

I ESP besvarer elevene en egenevaluering og avlegger eksamen mot slutten av skoleåret. Egenevalueringen og eksamen er knyttet opp til elevenes erfaringer med Ungdomsbedrift.

Eksamensbeviset er anerkjent av The Lifelong Learning Programme i EU.

ESP tilbys i 29 land i Europa, og i Norge er alt materiell oversatt til norsk.

Fordeler for eleven: I egenevalueringen får eleven mulighet til å reflektere over egen læring og kompetanser. Eksamensbeviset legges til CVen og brukes ved søknad til videre studier og jobb.

Fordeler for skolen/lærer: Skolen tilbyr elever i Ungdomsbedrift en internasjonal eksamen. Resultatene fra egenevalueringen og eksamen kan brukes som input til egen undervisning.

KLIKK HER: JEG ER INTERESSERT I ENTREPRENEURIAL SKILLS PASS

(Vi sender deg epost med mer informasjon)

 

The Entrepreneurial Skills Pass (ESP) er en internasjonal sertifisering som dokumenterer
at elever i videregående opplæring har deltatt i Ungdomsbedrift og i ESP, og at de har de har utviklet følgende entreprenørielle kompetanser:
Kreativitet, Samarbeidsevne, Gjennomføringsevne, Selvtillit, Å ta initiativ, Å ta ansvar, Evne til problemløsning