Ungdomsbedrift

Info til lærer om UB på bygg- og anleggsteknikk

Ungdomsbedrift (UB) kan etableres med basis i utdanningsprogrammet «Bygg- og anleggsteknikk» og tilhørende programfag. Ansvarlig lærer legger rammer for arbeidet med Ungdomsbedrift og hvordan arbeidet skal kobles til læreplanen for det aktuelle programfaget, og eventuelt også hvordan det kan kobles til fellesfagene.

UB bygger på en pedagogikk der erfaringslæring er viktig. Det legges vekt på elevinvolvering og elevansvar. Elevene planlegger, fordeler og løser arbeidsoppgaver og utfordringer i sine ungdomsbedrifter. Lærer legger rammene ut fra den aktuelle læreplanen.

www.ungdomsbedrift.no («UB-løypa») er en ressursside der elever og lærere kan hente inspirasjon og tips til arbeidet med Ungdomsbedrift. Det er mange temaer som er berørt i UB-løypa. Lærer bør gjøre seg kjent med UB-løypa, og velge ut hvilke temaer som er mest aktuelle for sine elever. Det er mange temaer, og alt er ikke like relevant for elever på bygg- og anleggsteknikk. Snakk med Ungt Entreprenørskap i ditt fylke for å få hjelp til å prioritere hva som er viktigst.

I ditt første år som UB-lærer, er det lurt at du og dine elever starter med det mest grunnleggende som er:

  • Avholde stiftelsesmøte og registrere ungdomsbedriften
  • Skaffe seg en mentor
  • Produsere og selge en vare eller tjeneste
  • Føre regnskap
  • Avvikle ungdomsbedriften

Etter hvert som du får erfaringer med Ungdomsbedrift, kan du bygge ut og introdusere elevene for flere temaer.

I høyremenyen finner du dokumenter der lærere på bygg- og anlegg deler sine erfaringer med Ungdomsbedrift. Ta også en titt på filmene øverst der byggfagslærere forteller hvordan de jobber med UB. I galleriet øverst finner du også en film der rektor på Mailand videregående skole forteller hvordan skoleledelsen legger til rette for entreprenørskapsarbeid.