Ungdomsbedrift

 • Hvorfor entreprenørskap
 • Kort om Ungdomsbedrift
 • Rammeverk
 • Hvordan bruke UB-løypa
 • Organisering og planleging
 • Mulighet for eksamen
 • Læringseffekt
 • Forankring i fellesfag
 • Forankring i utdanningsprogrammer
 • UB på Helse- og oppvekst
 • UB på Bygg- og anlegg