Ungdomsbedrift

Elever som deltar i Ungdomsbedrift har mulighet til å avlegge en internasjonal eksamen - hvis de vil! 

 

Gjennom The Entrepreneurial Skills Pass (ESP) får elever som deltar i Ungdomsbedrift mulighet til å avlegge en internasjonal eksamen. Eksamensbeviset dokumenterer elevenes kunnskap innen entreprenørskap, bedriftsforståelse og forretningsutvikling. ESP tilbys i over 30 land i Europa, og i Norge er alt materiell oversatt til norsk.

UB-elever som deltar i ESP gjennomfører en egenevaluering to ganger i løpet av UB-året og avlegger eksamen i mai/juni. Både egenevalueringen og eksamen gjøres online. ESP går gjennom lærer, dvs. at lærer må forplikte seg til å sette av tid til selv å bli kjent med verktøyet og tid i undervisningen til eksamen. Lærer vil få opplæring og oppfølging av UE.

Eksamensbeviset ved bestått eksamen bekrefter at elevene har ervervet entreprenørielle kompetanser som kreativitet, samarbeidsevne, selvtillit, å ta initiativ, å ta ansvar, gjennomføringsevne og evne til problemløsning – gjennom deltakelse i Ungdomsbedrift.

Ønsker du å delta i skoleåret 2017/18?

Dersom du ønsker å tilby ESP til dine elever, så meld deg på innen 10. september 2017:

KLIKK HER: JEG VIL DELTA I THE ENTREPRENEURIAL SKILLS PASS

 

Egenevaluering

Egenevalueringen består av en pre-undersøkelse (del 1) i oktober før elevene er «utsatt» for UB og en post-undersøkelse (del 2) i mars/april når elevene har erfaring med UB.

Lærer mottar link til egenevalueringen, og videresender denne linken til elevene. Egenevalueringen kan gjøres i klasserommet eller hjemme. Egenevalueringen tar 20-30 min å gjennomføre. I egenevalueringen vil hver elev vurdere og reflektere over egne evner innenfor ulike entreprenørielle kompetanser og hvorvidt UB vil påvirke/har påvirket hans/hennes framtidsplaner. Elever som har gjennomført begge undersøkelsene mottar et dokument som viser hvordan eleven selv mener at han/hun har utviklet seg innen de entreprenørielle kompetansene fra oktober til mars/april.

UB-lærer vil få tilgang på egen elevers resultater. Dette kan benyttes i refleksjonssamtale med hver enkelt elev.

Eksamen

Det er kun elever som har besvart egenevalueringen (del 1 & 2) som får mulighet til å ta eksamen. Eksamen tar 1 time og gjøres i klasserommet. Eksamen foregår i mai/juni og settes opp på den dato og det tidspunktet som UB-lærer ønsker. På eksamen blir elevene testet i sine teoretiske og praktiske kunnskaper knyttet til oppstart, drift og avvikling av en bedrift, forståelse av en idéutviklingsprosess fra idé til marked og økonomiske forståelse (finansiering, budsjett, regnskap). Elever som skårer 70% eller høyere har bestått eksamen og mottar et europeisk eksamensbevis.

Eksamensbeviset er anerkjent av The Lifelong Learning Programme i EU.

Det er utviklet en prøveeksamen («demo») som elever og lærere kan teste i forkant av eksamen. Det anbefales på det sterkeste at elevene tar prøveeksamen for å bli kjent med formen og oppbygningen. Sjekk prøveeksamen HER (husk: velg norsk).

UB-lærer vil få opplæring i hvordan administrere eksemensverktøyet og tilgang på egne elevers resultater.

Materiell for lærer

Lærere vil få tilgang på en egen nettside (e-bok) som hjelp i arbeidet. I e-boken finner du ressurser som filmer, eksamensveiledning og ordliste. Ordlisten tar for seg alle begreper knyttet til etablering, drift og avvikling av en bedrift, dette er begreper som elevene vil møte i eksamen. Ordlisten kan deles med elevene og benyttes i forberedelsesarbeidet til eksamen.