Ungdomsbedrift

Markedsundersøkelse

Dere bør gjøre en vurdering av markedet før dere setter i gang med produksjon og markedsføring. Det er viktig at dere finner ut:

  • Hvem kundene deres er.
  • Hvorvidt kundene er interessert i å kjøpe produktet deres.
  • Hvor mange potensielle kunder dere har tilgang til.
  • Eventuelt hvor mye markedet er villig til å betale for deres produkt.

Dere kan finne ut om kundene er interessert i produktet ved å gjennomføre en markedsundersøkelse. Dere kan gjøre dette gjennom en enkel spørreundersøkelse og spørre om kundene er interessert i å kjøpe produktet og til hvilken pris. Noen ungdomsbedrifter velger å gå mer systematisk til verks for å få mer detaljert kunnskap om hva kundene ønsker (se beskrivelse under). Det er opp til ungdomsbedriften å bestemme hvor mye arbeid dere skal legge i dette.

Dere kan finne antallet potensielle kunder (f.eks. barnehagebarn under seks år, skoleelever, pensjonister, idrettsutøvere, håndverkere etc.) i kommunen, regionen eller i fylket deres. Slik statistikk kan dere få hos f.eks. kommunen, i fylkeskommunen eller på nettsidene til Statistisk sentralbyrå.

I høyremenyen finner dere et dokument som gir tips og råd om hvordan gjennomføre en markedsundersøkelse.

SWOT-analyse

En del ungdomsbedrifter gjennomfører en SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats). SWOT-analyse handler om å finne sterke og svake sider (ofte knyttet til interne arbeidsbetingelser), samt muligheter og trusler (eksterne fatorer som spiller inn) for produktet. Spør lærer og/eller mentor om råd for å få gjennomført en slik analyse.