Ungdomsbedrift

Gratulerer!

Gratulerer med ditt verv som mentor for en ungdomsbedrift!

Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt, og vi håper du vil trives med oppgaven. I høyremenyen finner du "Mentorressursen" - dette er et hefte som elevene og du kan bruke underveis i skoleåret.

Ungdomsbedrift

Programmet Ungdomsbedrift gir elever i videregående skole erfaring med bedriftsetablering og entreprenørskap innenfor trygge rammer. Gjennom et skoleår skal elevene etablere, drive og avvikle ungdomsbedriften med lærer som veileder og en eller flere mentorer fra lokalt arbeidsliv. Elevene arbeider ut ifra en konkret produktidé og realiserer denne gjennom produksjon, markedsføring og salg. En ungdomsbedrift registreres i Brønnøysundregistrene via Ungt Entreprenørskap som en egen juridisk enhet. En ungdomsbedrift kan ha en omsetning på 140.000 kroner i løpet av ungdomsbedriftens levetid. Ved slutten av skoleåret må elevene avvikle bedriften og skrive årsrapport.

Mentorrollen

Det å være mentor for en ungdomsbedrift handler om et gjensidig utviklende samarbeid mellom to parter som har forskjellig erfaringsgrunnlag. Mentor trenger ikke vite alt, men skal fungere som en rådgiver, støttespiller og inspirator. Du kan dele dine kunnskaper og erfaringer fra arbeids- og næringslivet med elevene.

Husk at dette er ungdommer, og at du har å gjøre med en bedrift i absolutt miniformat. For elevene er det selve prosessen og læringen som er det viktigste.  

Kom i gang

Det kan være en god idé at du tar kontakt med elevene den første gangen. Inviter gjerne elevene på et besøk til din egen arbeidsplass, fortell om deg selv og gi dem en kort innføring i hvordan din bedrift fungerer. La elevene fortelle om seg selv og sin forretningsidé. Hensikten med dette første møtet er at dere blir kjent. Dere bør avklare hvordan og hvor ofte dere skal møtes og hvilke forventninger dere har til hverandre.

I oppstarten er det lurt at dere har ett eller flere fysiske møter. Etterhvert kan det tenkes at kontakten foregår på telefon, Skype, messenger, e-post etc.

Å være en støttespiller

Mentor kan hjelpe til med å: 

 • Utfordre elevene til å sette seg konkrete mål.
 • Være med i diskusjoner.
 • Stille klargjørende og utfordrende spørsmål.
 • Gi konstruktive tilbakemeldinger.
 • Utfordre til handling og framdrift.
 • Støtte og motivere elevene også når det går trått.
 • Kartlegge elevenes nettverk.
 • Foreslå personer og bedrifter som elevene kan ta kontakt med.
 • Utfordre elevene til å reflektere over hva de har lært.
 • Gi anerkjennelse!

 Husk at:

 • Det er elevene selv som skal fatte beslutninger og gjennomføre tiltak i ungdomsbedriften.
 • Du er mentor for hele ungdomsbedriften, slik at kontakten ikke begrenses til å være mellom deg og daglig leder.
 • Det er lærer som er faglig ansvarlig for arbeidet med Ungdomsbedrift.
 • Elevene har begrensede ressurser tilgjengelig.

Tidsbruk

Det er vanskelig å angi hvor mye tid dere bør sette av til møter og samtaler i løpet av skoleåret. Det er lurt at dere avklarer hvilke forventninger dere har til tidsbruk på første møte.

Tidsbruken vil i stor grad avhenge av hvor selvstendig gruppen arbeider, hva slags kontakter elevene har og hvor mye engasjement de selv legger i det. Det vil variere noe i forhold til hva slags produkt de satser på, hva slags problemstillinger som dukker opp, og hvilket ambisjonsnivå de har. 

Nettverk

For å få gjennomført en idé, kreves det at man etablerer et nettverk. Elevene vil gjerne gjøre alt selv. Mange ganger glemmer de at det finnes mennesker/organisasjoner/bedrifter som både kan og vil hjelpe til med ulike oppgaver. Elevene bør kartlegge hvem de kjenner og hva de kan bidra med. Siden elevene ofte mangler det faglige nettverket, er det svært positivt når mentor kan være døråpner og/eller tipse elevene om hvem de bør ta kontakt med. 

Som mentor kan du hjelpe elevene å bli bevisst hvilke resultater de ønsker å oppnå. Ved å stille spørsmål, bidrar du til at de selv formulerer målet med ulike aktiviteter. At elevene vet hva de vil, gjelder i høyeste grad når de skal etablere nye kontakter eller bruke sitt nettverk.

 

Velkommen som mentor og takk for at du stiller opp og engasjerer deg i dette arbeidet!