Ungdomsbedrift

 • Hvorfor entreprenørskap?
 • Hva er Ungdomsbedrift?
 • Rammeverk
 • Hvordan bruke UB-løypa?
 • Organisering og planleging
 • Kom i gang
 • Refleksjon rundt egen læring
 • Å jobbe med bærekraft
 • Forankring i fellesfag
 • Forankring i utdanningsprogrammer
 • UB på Bygg- og anlegg
 • UB på Helse- og oppvekst
 • UB på Service og samferdsel
 • UB på Naturbruk
 • Hva lærer elevene?