Ungdomsbedrift

Å jobbe med bærekraft i Ungdomsbedrift

Noen av de store samfunnsutfordringene som verden står ovenfor i dag er et altfor stort forbruk, en skjev fordeling av ressurser og store miljøbelastninger. Vi må finne løsninger på disse utfordringene. Både privatpersoner, bedrifter, myndigheter og ungdomsbedrifter kan gjøre valg og tiltak, eller utvikle helt nye løsninger for en bærekraftig utvikling. 

E-boken «Arbeid med bærekraft i Ungdomsbedrift» er en ressurs for deg som er UB-lærer der du får tips om hvordan inspirere elever som deltar i Ungdomsbedrift til å gjøre bærekraftige valg og vurderinger i sine ungdomsbedrifter.

Vi håper e-boken blir en nyttig ressurs for deg!

    KLIKK HER FOR Å KOMME TIL E-BOKEN

 

Marcus Bruns, Nordisk bærekraftsjef i Storebrand holdt webinar om bærekraft i Ungdomsbedrift for UB-lærere 24. september 2019. I webinaret gikk Marcus bla. gjennom FNs bærekraftsmål og gav eksempler på ungdomsbedrifter som har bærekraft som en integrert del av sin forretningsmodell.

    SE OPPTAK AV WEBINARET HER 

 

Ungdomsbedrift gir en god inngang for å jobbe praktisk med bærekraft

Gjennom arbeid med sine egne ungdomsbedrifter kan elevene gjøre undersøkelser, vurderinger og tiltak for at deres bedrifter skal være bærekraftige og dermed bidra til en bærekraftig utvikling. Alle ungdomsbedrifter kan gjøre små eller store tiltak for å bli (litt) mer bærekraftige. Ved å gjøre bærekraftige tiltak i ungdomsbedriftene er elevene framoverlent og tar tak i ett viktig samfunnstema. 

Storebrand og Ungt Entreprenørskap har utarbeidet en spennende nettside der elevene får tips og inspirasjon til hva de kan gjøre i sine ungdomsbedrifter for å bli bærekraftige. Sjekk ut nettsiden her:   

   RESSURSSIDE FOR BÆREKRAFTIGE UNGDOMSBEDRIFTER

 

Læringsmål

Elever som jobber med bærekraft i Ungdomsbedrift får erfaring med:

  • å reflektere over bærekraftige valg
  • å skille mellom gode og dårlige handlingsalternativer
  • å utvikle løsninger som bidrar til en bærekraftig utvikling
  • å jobbe tverrfaglig

Dette øker elevenes handlingskompetanse for en bærekraftig utvikling i framtiden.