Ungdomsbedrift

Å jobbe med bærekraft i Ungdomsbedrift

Noen av de store samfunnsutfordringene som verden står ovenfor i dag er et altfor stort forbruk, en skjev fordeling av ressurser og store miljøbelastninger. Vi må finne løsninger på disse utfordringene. Både privatpersoner, bedrifter, myndigheter og ungdomsbedrifter kan gjøre valg og tiltak, og utvikle helt nye løsninger for en bærekraftig utvikling. 

I e-boken «Arbeid med bærekraft i Ungdomsbedrift» får du får tips om hvordan inspirere elever som deltar i Ungdomsbedrift til å jobbe med bærekraft.

      KLIKK HER FOR Å KOMME TIL E-BOKEN

 

Marcus Bruns, Nordisk bærekraftsjef i Storebrand holdt webinar om bærekraft for lærere 24. september 2019. I webinaret gikk Marcus bla. gjennom FNs bærekraftsmål og gav eksempler på ungdomsbedrifter som har bærekraft som en integrert del av sin forretningsmodell.

      SE OPPTAK AV WEBINARET HER 

 

Ungdomsbedrift er en god inngang til å jobbe teoretisk og praktisk med bærekraft

Gjennom arbeid med sine egne ungdomsbedrifter kan elevene gjøre undersøkelser, vurderinger og tiltak for at deres bedrifter skal være bærekraftige. En ungdomsbedrift kan utvikle en bærekraftig løsning som bidrar til å løse ett eller flere av FNs bærekraftmål, og/eller velge å gjøre bærekraftige tiltak i egen drift. 

Bærekraftig utvikling er et tverrfaglig tema i alle fag. I Ungdomsbedrift kan ulike faglærere (programfag, samfunnskunnskap, naturfag, geografi) samarbeide om undervisningen slik at teori og praksis blir vevd godt sammen. 

Storebrand og Ungt Entreprenørskap har utarbeidet en spennende nettside der elevene får tips og inspirasjon til hvordan de kan jobbe med dette:   

     RESSURSSIDE FOR BÆREKRAFTIGE UNGDOMSBEDRIFTER

 

Læringsmål

Elever som jobber med bærekraft i Ungdomsbedrift får erfaring med å:

  • sette seg inn i temaet (teori)
  • reflektere over bærekraftige valg
  • skille mellom gode og dårlige handlingsalternativer
  • utvikle løsninger som bidrar til en bærekraftig utvikling
  • jobbe tverrfaglig

Dette øker elevenes handlingskompetanse for en bærekraftig utvikling i framtiden.