Ungdomsbedrift

Forankring i utdanningsprogrammer

De lokale rammene og tilnærmingene til Ungdomsbedrift vil være ulike på forskjellige skoler. Det er derfor stor variasjon i hvordan Ungdomsbedrift organiseres og gjennomføres.

Ungdomsbedrift etableres med basis i ett programfag på studieforberedende eller yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Fellesfag og andre programfag fungerer som støttefag.

Lærer er ansvarlig for at Ungdomsbedrift kobles til læreplanen(e) og knyttes opp til relevante kompetansemål.

I høyremenyen finner du eksempler på hvordan UB kan kobles til kompetansemål i ulike programfag. Eksemplene vil bli oppdatert når nye læreplaner foreligger.