Ungdomsbedrift

Forankring i utdanningsprogrammer

De lokale rammene og tilnærmingene til Ungdomsbedrift vil være ulike på forskjellige skoler. Det er derfor stor variasjon i hvordan Ungdomsbedrift organiseres og gjennomføres. Ungdomsbedriftene etableres med basis i et utdanningsprogram og knyttes til bestemte kompetansemål i de fagene som integreres i opplæringen. I høyremenyen finner du eksempler på hvordan UB kan kobles til kompetansemål i et utvalg programfag.