Ungdomsbedrift

Ungdomsbedrift bygger på en pedagogikk der erfaringslæring er viktig. Det legges vekt på elevinvolvering og elevansvar. 

Hva er Ungdomsbedrift

Ungdomsbedrift (UB) er Ungt Entreprenørskaps bedriftsprogram i videregående skole. Elevene skal i løpet av ett skoleår etablere, drive og avvikle ungdomsbedriften med støtte fra lærere og en mentor fra det lokale næringslivet.

Fokuset ligger på læringen som skjer i elevgruppen og hos den enkelte elev. Arbeid med ungdomsbedrift ses som en sammenhengende læreprosess, der ulike fag og emner kan knyttes til de ulike fasene. Ungdomsbedrift bygger på erfaringslæring ved å knytte teori og praksis tett sammen. Praktiske gjøremål i bedriften danner utgangspunkt for å søke svar, kunnskap og forståelse i teorien, hos lærer, hos mentor og i lokalsamfunnet.

Vi mener det er viktig å involvere miljøer utenfor skoleverket i elevenes læring. Ved å la elevene få erfaring med ulike læringsarenaer utenfor skolen og trekke inn personer fra arbeids- og næringsliv får elevene et konkret og praktisk innblikk i arbeidslivet og lokalsamfunnet som skolen er en del av. Dette åpner for alternative tilnærminger til faglige tema i undervisningen, som kan bidra til økt forståelse og refleksjon hos elevene.

De lokale rammene og tilnærmingene til programmet vil være ulike på forskjellige skoler. Det er derfor stor variasjon i hvordan Ungdomsbedrift organiseres og gjennomføres. Ungdomsbedriftene etableres med basis i et utdanningsprogram og knyttes til bestemte kompetansemål i de fagene som integreres i opplæringen.

Ta en titt på de filmene som ligger i galleriet over. I filmene fortellere UB-lærere om sine erfaringer med Ungdomsbedrift.

Vi anbefaler at du gjør deg kjent med UB-løypa og de ressurser som finnes her.

Ansvarlig lærer

En ungdomsbedrift skal ha en lærer/kontaktperson på skolen som følger virksomheten i ungdomsbedriften og som har et ansvar for at dette foregår i lovlige former. Lærer skal signere dokumentet "Avtale mellom Ungt Entreprenørskap og ansvarlig lærer" (tilgjengelig i høyremenyen) og sende/levere dette til Ungt Entreprenørskap i fylket. Dette gjøres samtidig med at elevene stifter og registrerer ungdomsbedriften. Lærer trenger kun å signere ett slikt skjema per skoleår.

The Entrepreneurial School

Ungt Entreprenørskaps europeiske paraplyorganisasjon JA Europe har utviklet en digital plattform for lærere. Plattformen skal bidra til å dele de gode eksemplene på entreprenørskap i utdanning i Europa. Plattformen heter The Entrepreneurial School (TES). 85 skoler fra 10 ulike land (deriblant Norge) har delt aktiviteter og metoder.

Les mer om The Entrepreneurial School