Ungdomsbedrift

Hvordan bruke UB-løypa?

Alt materiell som tilhører programmet Ungdomsbedrift er samlet på nettsiden www.ungdomsbedrift.no som vi kaller UB-løypa.UB-løypa er en ressursbank der elever og lærere kan hente inspirasjon og tips til arbeidet med Ungdomsbedrift.

Under "Start Ungdomsbedrift" finner elever og lærere mange temaer. Du som lærer bør gjøre deg kjent med ressursene og temaene, og velge ut hvilke temaer som er mest aktuelle for dine elever. Snakk med Ungt Entreprenørskap i ditt fylke for å få hjelp til å prioritere hva som er viktigst.

Elever i Ungdomsbedrift bør som et minimum delta i følgende aktiviteter:

  • Drive idéutvikling og kreativitet
  • Stifte og registrere ungdomsbedriften
  • Skaffe seg en mentor
  • Få erfaring med produktutvikling og/eller produksjon/salg av en vare eller tjeneste
  • Føre regnskap
  • Skrive årsrapport
  • Avvikle ungdomsbedriften

I "Lærerrommet" finner lærere ressurser for å planlegge og gjennomføre undervisningen.