Ungdomsbedrift

Minimumskrav

Alt materiell som tilhører programmet Ungdomsbedrift er samlet på nettsiden www.ungdomsbedrift.no som vi kaller UB-løypa. UB-løypa er en ressursbank der elever og lærere kan hente inspirasjon og tips til arbeidet med Ungdomsbedrift.

Under "Start Ungdomsbedrift" finner elever og lærere mange temaer. Du som lærer bør gjøre deg kjent med ressursene og temaene, og velge ut hvilke temaer som er mest aktuelle for dine elever ut fra hvilken læreplan/hvilke læreplaner du knytter Ungdomsbedrift opp mot. Snakk med Ungt Entreprenørskap i ditt fylke for å få hjelp til å prioritere hva som er viktigst.

Elever som deltar i Ungdomsbedrift skal (som et minimum):

  • Registrere bedriften (senest 31. desember)
  • Registrere mentor  
  • Utforme forretningsplan/-modell*
  • Presentere ideen for eksterne** 
  • Føre regnskap   
  • Skrive årsrapport & levere revisorbekreftet regnskap

 *Elevene skal kunne beskrive forretningsideen, målgruppen og kunne si noe om hvordan UB-en skal tjene penger på ideen. Lærer bestemmer «form», dvs. om elevene skal utforme en skriftlig forretningsplan, svare på spørsmål muntlig i video, fylle ut canvas etc.

**Presentasjon for eksterne (dvs. kunder og/eller lokalt arbeids- og næringsliv). Kan være i form av et salgstilfelle (står på stand og selger) eller en presentasjon.