Ungdomsbedrift

Refleksjon rundt egen læring og mulighet for eksamen

 

Gjennom The Entrepreneurial Skills Pass (ESP) får elever som deltar i Ungdomsbedrift mulighet til å reflektere rundt kompetanser og grunnleggende ferdigheter, samt avlegge en internasjonal eksamen. ESP tilbys i over 25 land i Europa, og i Norge er alt materiell på norsk.

Både egenevalueringen og eksamen gjøres online.

Egenevaluering

Egenevalueringen består av en undersøkelse i oktober (del 1) før elevene er «utsatt» for UB og en undersøkelse i mars/april (del 2) når elevene har erfaring med UB.

I egenevalueringen reflekterer elevene rundt:

  • Entreprenørielle kompetanser
  • Grunnleggende ferdigheter
  • Framtidsplaner
  • UB-erfaringen (kun i del 2)

Elever som har gjennomført del 1 og del 2 mottar et dokument som viser hvordan eleven selv mener at han/hun har utviklet seg innen de syv entreprenørielle kompetansene fra starten av skoleåret til slutten av skoleåret.

UB-lærer vil få tilgang på egen elevers resultater. Dette kan benyttes i refleksjonssamtale med hver enkelt elev.

Mer informasjon er tilgjengelig HER

Eksamen

Det er kun elever som har gjennomført egenevalueringen (del 1 & 2) som får mulighet til å ta eksamen. Eksamen tar 1 time og gjøres online i klasserommet. Eksamen foregår i mai/juni og settes opp på den dato og det tidspunktet som UB-lærer ønsker.

Elevene får spørsmål knyttet til oppstart, drift og avvikling av en bedrift, forståelse av en idéutviklingsprosess fra idé til marked, og økonomiske forståelse (finansiering, budsjett, regnskap). Elever som skårer 70% eller høyere har bestått eksamen og mottar et europeisk eksamensbevis.

Eksamensbeviset er anerkjent av The Lifelong Learning Programme i EU.

Eksamensbeviset bekrefter at elevene har ervervet entreprenørielle kompetanser som kreativitet, samarbeidsevne, selvtillit, å ta initiativ, å ta ansvar, gjennomføringsevne og evne til problemløsning – gjennom deltakelse i Ungdomsbedrift.

Det er utviklet en prøveeksamen («demo») som elever og lærere kan teste i forkant av eksamen. Sjekk prøveeksamen HER 

Hvordan delta?

ESP går gjennom lærer, dvs. at lærer må forplikte seg til å sette av tid til selv å bli kjent med verktøyet og tid i undervisningen til egenevalueringen og eksamen. Alle UB-lærere kan delta i ESP. Lærere som deltar får opplæring og oppfølging via epost og film av UE underveis i skoleåret.

Lærere om ønsker å delta i skoleåret 2018/19 melder interesse HER
Frist for å melde interesse er 5. oktober 2018 (uke 40).

Framdriftsplan 2018/19

Her er framdriftsplanen for skoleåret 2018/19

  • Oktober 2018 (uke 41): påmeldte lærere mottar en epost med informasjon og en unik registreringskode
  • Okt-Nov 2018 (uke 42-48): elevene gjennomfører egenevaluering del 1 (deadline er 30. nov)
  • Mars 2019 (uke 9): lærere mottar en epost med informasjon om egenevaluering del 2  + forberedelser til eksamen
  • Mars-April 2019 (uke 10-18): elevene gjennomfører egenevaluering del 2 (deadline er 30. april)
  • Mai 2019 (uke 18): lærere mottar en epost med informasjon om hvordan booke og administrere eksamen
  • Mai-Juni 2019 (uke 18-25): lærere avholder eksamen på selvvalgt dato

Materiell for lærer

Lærere som deltar i ESP får tilgang på en e-bok for lærer som hjelp i arbeidet. I e-boken finner du ressurser som filmer, eksamensveiledning og ordliste. Ordlisten tar for seg alle begreper knyttet til etablering, drift og avvikling av en bedrift, dette er begreper som elevene vil møte i eksamen. Ordlisten kan deles med elevene og benyttes i forberedelsesarbeidet til eksamen.