Ungdomsbedrift

UB på Bygg- og anleggsteknikk

Ungdomsbedrift (UB) kan etableres med basis i utdanningsprogrammet «Bygg- og anleggsteknikk» og tilhørende programfag. Ansvarlig lærer legger rammer for arbeidet med Ungdomsbedrift og hvordan arbeidet skal kobles til læreplanen for det aktuelle programfaget, og eventuelt også hvordan det kan kobles til fellesfagene.

UB bygger på en pedagogikk der erfaringslæring er viktig. Det legges vekt på elevinvolvering og elevansvar. Elevene planlegger, fordeler og gjennomfører arbeidsoppgaver  i sine ungdomsbedrifter. Lærer legger rammene ut fra den aktuelle læreplanen.

I høyremenyen finner du dokumenter der lærere på bygg- og anlegg deler sine erfaringer med Ungdomsbedrift. Ta også en titt på filmene øverst i galleriet der byggfagslærerne Henning Svartrud Kristensen og Tom Erik Hjemmen forteller hvordan de jobber med Ungdomsbedrift.