Ungdomsbedrift

UB på Helse- og oppvekstfag

Ungdomsbedrift (UB) kan etableres med basis i utdanningsprogrammet «Helse- og oppvekstfag» og tilhørende programfag. Ansvarlig lærer legger rammer for arbeidet med Ungdomsbedrift og hvordan arbeidet skal kobles til læreplanen for det aktuelle programfaget, og eventuelt også hvordan det kan kobles til fellesfagene.

UB bygger på en pedagogikk der erfaringslæring er viktig. Det legges vekt på elevinvolvering og elevansvar. Elevene planlegger, fordeler og gjennomfører arbeidsoppgaver i sine ungdomsbedrifter.

I høyremenyen finner du dokumenter der lærere på helse- og oppvekst deler sine erfaringer med Ungdomsbedrift. Ta en titt på filmene øverst i galleriet der helse- og oppvekstlærerne Ann-Kristin Nilsen og Tonje Bakkehaug forteller om sine erfaringer.