Ungdomsbedrift

Ungdomsbedrift på Naturbruk

Ungdomsbedrift (UB) kan etableres med basis i ulike utdanningsprogram. For Naturbruk har lærer på Mære Landbruksskole delt sine erfaringer med arbeidet med Ungdomsbedrift, og andre entreprenørskapsaktiviteter i forkant av UB arbeidet. Lærer starter med ulike entreprenørskapsaktiviteter på vg1 Naturbruk, og benytter vg2 Landbruk og gartneri som base for arbeidet med Ungdomsbedrift.

Erfaringene her er fra Naturbruk, men det aller meste av materiellet og refleksjonene gjelder entreprenørskapsarbeid for alle yrkesfag. Over ser dere filmen fra Mære. Under Maler er hoveddokumentet som beskriver arbeidet og erfaringene fra lærer, og under vedlegg har de delt nyttige ressurser fra entreprenørskapsarbeidet.

Mære Landbruksskole er et fyrtårn i Norge på entreprenørskap på yrkesfag, og vi håper andre kan ha nytte av materiellet her. Tusen takk for at lærer Hilde Følstad deler sine erfaringer, kunnskap og tanker.