Ungdomsbedrift

Ungdomsbedrift for elever på tilrettelagt opplæring

Ungt Entreprenørskap kartlegger og produserer ressurser for lærere på tilrettelagt gjennom skoleårene 2018/19 og 2029/20. Vi vil publisere tekst og ressurser om hvordan jobbe med Ungdomsbedrift på tilrettelagt opplæring i løpet av skoleåret 2019/20.

Ta en titt på filmen i galleriet over der lærer Knut Stormoen på Lier vgs. forteller hvordan skolen organiserer arbeidet med Ungdomsbedrift.

Ungdomsbedrift for nyankomne minoritetsspråklige ungdommer

Ungdomsbedrift kan tilpasses og gjennomføres for nyankomne.

-Jeg har lært språk! Jeg har fått kontakter i næringslivet! Vi har laget en kokebok og vet hvordan jeg skal starte bedrift! Dette sier våre nyankomne elever etter å ha drevet ungdomsbedrift i ett år. UE Østfold og UF Fyrbodal har sammen gjennomført det 3 årige interregprosjektet «Oppdraget».

UE og UF har hatt fokus på å tilpasse våre entreprenørskapsprogram, bla. Ungdomsbedrift til nyankomne elever. Elevene har lært om hvordan lokalsamfunnet fungerer, de har lært om jobbmarkedet, hvordan få seg jobb, personlig økonomi og å starte, drive og avvike en bedrift. Hensikten er å gi elevene verktøy til å lykkes og til å integreres i det norske/svenske samfunnet.

Lærerne er strålende fornøyde! - Elevene får et mye større nettverk! De får lederstillinger, istedenfor ryddejobbr. De lærer språk, må ta initiativ og vokser enormt gjennom å jobbe med entreprenørskap, uttaler de. Ta en titt på filmen i galleriet over.