Ungdomsbedrift

Ungdomsbedrift for elever med særskilte behov

Ungt Entreprenørskap kartlegger og produserer ressurser for lærere på tilrettelagt gjennom skoleårene 2018/19 og 2019/20. Vi vil publisere ressurser om hvordan jobbe med Ungdomsbedrift på tilrettelagt opplæring i løpet av skoleåret 2019/20.

Ta en titt på filmen i galleriet over der lærer Knut Stormoen på Lier vgs. forteller hvordan skolen organiserer arbeidet med Ungdomsbedrift.

Erfaringsdeling

Ungt Entreprenørskap Viken arrangerte workshop for 35 lærere på tilrettelagt i januar 2020. På samlingen delte lærerne erfaringer rundt hvordan Ungdomsbedrift kan gjennomføres for elever med særskilte behov. Her er en oppsummering:

Målet med å benytte Ungdomsbedrift i undervisningen er å få elevene til å jobbe selvstendig, å oppleve mestring, å utvikle sosial kompetanse og gjøre elevene klare for arbeidslivet. 

Eksempler på varer og tjenester som ungdomsbedrifter på tilrettelagt tilbyr:

 • Tjenester: merkantile tjenester, vasker, panter flasker, sliper kniver og kantinedrift. 
 • Varer: tennbriketter, fuglekasser, handlenett, sitteunderlag, ved, knekkebrød, rundstykker, pizza/vårruller og suppe.

Hva gjør elevene og hva gjør lærerne?
Elever i ordinær undervisning må gjøre følgende minimumsoppgaver når de driver en ungdomsbedrift

 1. 1. Registrere bedriften
 2. 2. Registrere mentor
 3. 3. Utforme forretningsplan/-modell
 4. 4. Presentere ideen for eksterne
 5. 5. Føre regnskap
 6. 6. Skrive årsrapport & levere revisorbekreftet regnskap

Hvordan gjøres dette på tilrettelagt?

 • Lærerne tar seg som regel av "papirarbeidet" (punkt 1, 2, 5 og 6).
 • Elevene produserer og selger sine varer og tjenester (punkt 4). Ofte er det også slik at lærerne har bestemt hvilke varer og/eller tjenester elevene skal jobbe med i Ungdomsbedrift. Dette vil kunne variere, og det er lærerne som legger opp arbeidsoppgaver som er tilpasset elevene.
 • Elevene kan ta del i arbeidet med forretningsplan (punkt 3). Lærer kan f.eks. gjøre et videointervju med elevene og elevene svarer på spørsmål knyttet til hva de tilbyr, hvem som er målgruppen og hvilke stillinger de har i ungdomsbedriften.
 • Hvorvidt elevene skal ha en mentor (punkt 2), er opp til lærerne å vurdere. Mentor for en ungdomsbedrift på tilrettelagt kan være en annen faglærer på skolen, en representant fra NAV eller en representant fra en av de lokale bedriftene der elevene sannsynligvis vil få jobb etter endt skolegang.

I galleriet over ligger to filmer som omtaler forretningsplan. I den første filmen forklarer lærer Line Marie Homb Torseth og UE hvordan en UB på tilrettelagt kan jobbe med forretningsplan. I den andre filmen ser vi et eksempel på en forretningsplan til ungdomsbedriften Knasende Sprøe UB.

Ungdomsbedrift for nyankomne minoritetsspråklige ungdommer

Ungdomsbedrift kan tilpasses og gjennomføres for nyankomne.

-Jeg har lært språk! Jeg har fått kontakter i næringslivet! Vi har laget en kokebok og vet hvordan jeg skal starte bedrift! Dette sier våre nyankomne elever etter å ha drevet ungdomsbedrift i ett år. UE Østfold og UF Fyrbodal har sammen gjennomført det 3 årige interregprosjektet «Oppdraget».

UE og UF har hatt fokus på å tilpasse våre entreprenørskapsprogram, bla. Ungdomsbedrift til nyankomne elever. Elevene har lært om hvordan lokalsamfunnet fungerer, de har lært om jobbmarkedet, hvordan få seg jobb, personlig økonomi og å starte, drive og avvike en bedrift. Hensikten er å gi elevene verktøy til å lykkes og til å integreres i det norske/svenske samfunnet.

Lærerne er strålende fornøyde! - Elevene får et mye større nettverk! De får lederstillinger, istedenfor ryddejobbr. De lærer språk, må ta initiativ og vokser enormt gjennom å jobbe med entreprenørskap, uttaler de. Ta en titt på filmen i galleriet over.