Ungdomsbedrift

  • Idéutvikling og kreativitet
  • Forretningsidé
  • Visjon og mål
  • Firmanavn og domene
  • Ansvarsfordeling
  • Stiftelse og registrering
  • Startkapital
  • Spilleregler i arbeidslivet
  • Beskyttelse av ideen?