Ungdomsbedrift

Inkluderende arbeidsliv (IA)

Et inkluderende arbeidsliv har som mål å gi plass til alle som kan og vil arbeide. Det betyr at alle spiller på samme lag, og som ansatt i en IA-bedrift er du en viktig bidragsyter! Ta en titt på filmen Vafler og saft for å finne ut hva IA handler om.

Målet med IA er å redusere fraværet ved hjelp av god tilrettelegging på arbeidsplassen, samt at det settes fokus på viktigheten av trivsel og arbeidsglede i bedriften. Hver enkelt medarbeiders positive holdninger til det å være på jobb og å bidra til et godt arbeidsmiljø, er viktig for bedriften. Ta en titt på filmen Pølser og kakao  for å se hvordan elevebedriften i filmen jobber med arbeidsglede og tilrettelegging.

Slik blir dere IA-bedrift

Flere UE fylker tilbyr IA kurs og sertifisering for sine ungdomsbedrifter. Ta kontakt med UE i deres fylke for å få mer informasjon om dette. Det er daglig leder og tillitsvalgt som signerer IA avtalen, men den angår hele bedriften. Etter at IA-avtalen er signert, mottar dere IA-diplom som bevis på at dere er en IA-bedrift.

Les mer om IA i IA-heftet som dere finner i høyremenyen.

Hva kreves for å bli en IA-bedrift?

  • Sette mål for bedriften.
  • Lage en handlingsplan.
  • Lage rutiner for oppfølging av fravær.

Dere finner maler for dette i høyremenyen.

Oppfølging av IA-arbeidet

Alle i bedriften må være kjent med og enige i at en IA-avtale inngås. Personalansvarlig/-sjef har en viktig rolle i å følge opp IA-avtalen. IA-arbeidet angår hele bedriften! Gjennom å jobbe med inkluderende arbeidsliv lærer dere om forholdet mellom mennesker. Hvordan kan vi bli mer positivt innstilt til hverandre? Hvordan kan jeg bidra på en mer positiv måte? Hvordan er jeg mot andre og hvordan vil jeg at andre skal være mot meg?

Human Resources (HR)

Mennesker er den viktigste ressursen i alle bedrifter og organisasjoner. Det er menneskene som sørger for at noe blir gjort, at virksomheten går framover. Personalansvarlig/-sjef sin viktigste oppgave er å sørge for at medarbeiderne trives. Når mennesker trives, arbeider de bra. I mange bedrifter kalles personalansvar ofte for Human Resources (HR).

Samarbeid, ansvar og felles mål er viktig i en god personalpolitikk. For å unngå konflikter innenfor bedriften bør dere diskutere skikkelig hva som er bedriftens felles mål. Samtidig bør dere også bli enige om hvordan samarbeidet skal fungere, for at dere skal ha mulighet til å oppnå disse målene. Hver enkelt ansatt har et eget ansvarsområde, men samtidig må dere aldri glemme at alle også skal arbeide for hele bedriftens beste. Noe er galt hvis dere konkurrerer med hverandre eller om dere tenker mer på eget ansvarsområde enn på bedriften i sin helhet.

Dere bør skrive en samarbeidskontrakt. I denne kontrakten skal det stå noe om bedriftens felles mål og ansvar. Det skal også stå hvordan eventuelle konflikter skal håndteres internt i bedriften. Alle ansatte skal si seg enig i innholdet og alle skal skrive under.