Ungdomsbedrift

Inkluderende arbeidsliv (IA)

Et inkluderende arbeidsliv har som mål å gi plass til alle som kan og vil arbeide. Det betyr at alle spiller på samme lag, og som ansatt i en IA-bedrift er du en viktig bidragsyter! Ta en titt på filmen Vafler og saft for å finne ut hva IA handler om.

Målet med IA er å redusere fraværet ved hjelp av god tilrettelegging på arbeidsplassen, samt at det settes fokus på viktigheten av trivsel og arbeidsglede i bedriften. Ta en titt på filmen Pølser og kakao  for å se hvordan elevebedriften i filmen jobber med arbeidsglede og tilrettelegging.

Flere UE fylker tilbyr IA kurs sammen med NAV Arbeidslivssenter. Ta kontakt med UE i deres fylke for å få mer informasjon om dette. Les mer om IA i IA-heftet som dere finner i høyremenyen.

Som IA-bedrift bør dere:

  • Sette mål for bedriften.
  • Lage en handlingsplan.
  • Lage rutiner for oppfølging av fravær.

Dere finner maler for dette i høyremenyen.

Alle i bedriften må være kjent med og enige i arbeidet med inkluderende arbeidsliv. Personalansvarlig/-sjef har en viktig rolle i å følge opp IA-arbeidet. Gjennom å jobbe med inkluderende arbeidsliv lærer dere om forholdet mellom mennesker. Hvordan kan vi bli mer positivt innstilt til hverandre? Hvordan kan jeg bidra på en mer positiv måte? Hvordan er jeg mot andre og hvordan vil jeg at andre skal være mot meg?

Human Resources (HR)

Mennesker er den viktigste ressursen i alle bedrifter og organisasjoner. Det er menneskene som sørger for at noe blir gjort, at virksomheten går framover. Personalansvarlig/-sjef sin viktigste oppgave er å sørge for at medarbeiderne trives. Når mennesker trives, arbeider de bra. I mange bedrifter kalles personalansvar ofte for Human Resources (HR).

Samarbeid, ansvar og felles mål er viktig i en god personalpolitikk. For å unngå konflikter innenfor bedriften bør dere diskutere skikkelig hva som er bedriftens felles mål. Samtidig bør dere også bli enige om hvordan samarbeidet skal fungere, for at dere skal ha mulighet til å oppnå disse målene. Hver enkelt ansatt har et eget ansvarsområde, men samtidig må dere aldri glemme at alle også skal arbeide for hele bedriftens beste.