Ungdomsbedrift

Delårsrapport

Delårsrapporten er et skriftlig dokument over alt arbeidet dere har gjort det første halvåret. Delårsrapporten gir alle ansatte en fin oversikt over hva dere faktisk har fått til og skal dermed gi mulighet for refleksjon over hva dere er fornøyd med, og hva dere kan ønske annerledes. Planer for resten av halvåret slik som budsjetter, produktutvikling og markedsplan legges også inn.

Rapporten skrives av administrasjonsansvarlig, daglig leder eller en annen som er god til å ordlegge seg. Alle har ansvar for å sende inn informasjon om sitt ansvarsområde. Den som har ansvaret for delårsrapporten syr alle bidragene sammen og skal sørge for en god helhet i dokumentet. Det er naturlig å jobbe med planleggingen av delårsrapporten på styremøtene dere har i november og desember.

Rapporten kopieres opp og gis til alle eierne, lærer og mentor. Har dere solgt andeler til venner og kjente bør også disse få rapporten.

Dersom dere ønsker å delta i konkurranser som krever delårsrapport (f.eks. Beste ungdomsbedrift), er det visse kriterier dere bør utforme rapporten etter. Sjekk med UE i fylket for konkurransekriterier og frister.

Delårsrapporten skal inneholde

Delårsrapporten skal være på maksimalt 12 sider (inkludert forside, bakside og vedlegg).

Delårsrapporten skal inneholde:

 • Forside
 • Oppsummering på første side
 • Oppdatert regnskapsoppstilling som viser resultat og balanse

Forsiden (omslaget) av delårsrapporten skal inneholde:

 • Ungdomsbedriftens navn
 • Skolens navn
 • Navn på ansvarlig lærer
 • Skoleår
 • Navn på mentor og mentors arbeidsplass

En oppsummering på første side. Det er opp til ungdomsbedriften å vurdere hva denne oppsummeringen bør inneholde. Det kan for eksempel være: innholdsfortegnelse, omtale av forretningsideen og produktet, økonomiske nøkkeltall og høydepunkter gjennom UB-året.

En oppdatert regnskapsoppstilling som viser resultat og balanse. I dokumentet "Disposisjon delårsrapport" finner dere en regnskapsoppstilling som skal benyttes.

Øvrig innhold

Det er opp til ungdomsbedriften å vurdere hva delårsrapporten for øvrig bør inneholde. Tips til innhold kan være:

 • Beskrivelse av forretningsideen og produktet
 • Målgruppe for produktet
 • Verdiskaping
 • Læringseffekt
 • Kreativitet og innovasjon
 • Samarbeid
 • Tverrfaglig arbeid
 • SWOT-analyse/ Risikoaspekter
 • Framtidspotensial
 • Energibruk/energipåvirkning og miljøpåvirkning

I høyremenyen finner dere en mal for delårsrapport og ulike eksempler på tidligere ungdomsbedrifters delårsrapporter.

Satser dere på en god layout og et bra innhold kan rapporten med hell brukes til markedsføring. Dere kan f.eks. dele ut rapporten når dere er i møter med samarbeidspartnere.