Ungdomsbedrift

Forretningsplan og forretningsmodell

Dere skal nå lage en forretningsplan eller forretningsmodell som bl.a. skal beskrive forretningsideen, målgruppen og si noe om hvordan UB-en skal tjene penger på ideen. Lærer bestemmer i hvilken «form» dere skal levere dette. I mange tilfeller vil det være en skriftlig forretningsplan. Alternativt kan lærer bestemme at dere kan levere forretningsplanen som en muntlig presentasjon/et kort videoopptak, eller at dere fyller ut en forretningsmodell/canvas.

Skriftlig forretningsplan

En god forretningsplan er et verktøy for dere selv og gir dere en retning å arbeide etter. Den er også nyttig når dere skal presentere ideen deres overfor mentorer og samarbeidspartnere, samt i konkurranser i regi av Ungt Entreprenørskap.

Skal dere skrive en kort eller lang forretningsplan? Sjekk med læreren deres om han/hun har føringer. Alle elevene i ungdomsbedriften bør involveres i arbeidet med å utforme forretningsplanen. Medvirkning skaper eierskap og en solid plattform for videre arbeid med ungdomsbedriften.

Dere kan benytte mal for forretningsplan i høyremenyen som utgangspunkt for ungdomsbedriftens forretningsplan. I høyremenyen finner dere også eksempler på ulike forretningsplaner som er skrevet av tidligere ungdomsbedrifter. Det er også mulig å søke opp ulike eksempler på nett og bruke disse som inspirasjon.

Et annet alternativ er å benytte Visma sitt tilbud om en gratis nettbasert forretningsplan - tilbudet er tilgjengelig HER  (kryss av for "student")

Forretningsplanen bør inneholde

 • Forside og innholdsfortegnelse
 • Sammendrag
 • Forretningsidé
 • Mål og visjon
 • Organisering av bedriften
 • Marked og markedsplan
 • Økonomi m/ kapitalbehov, budsjett og nøkkeltall
 • Framdriftsplan
 • Bedriftens utvikling og utsikter til lønnsomhet på lang sikt

Muntlig presentasjon

Dersom dere velger en muntlig presentasjon f.eks. i form at et videointervju, så kan det være greit å ha med informasjon om:

 • Hvem dere er og hvilken skole dere går på
 • Hvilket mål/hvilke mål dere har satt for ungdomsbedriften deres
 • Hva som er forretningsideen deres
 • Hvem målgruppen deres er
 • Hvordan dere skal tjene penger på forretningsideen 

Forretningsmodell/Canvas

En canvas er et verktøy eller et rammeverk som består av flere byggeklosser. Etterhvert som dere fyller ut canvasen vil denne kunne kalles en "forretningsmodell". Forretningsmodellen viser hvordan forretningsidéen kan realiseres.

Forretningsmodellen/canvasen skal svare på spørsmål som:

 • hva skal dere levere?
 • hvem er kunden deres?
 • hvem er venner og konkurrenter?
 • hvordan skal dere selge?
 • hvordan skal dere ta betalt?
 • hvordan skal dere levere?

Forretningsmodellen/canvasen skal være "et levende dokument", i betydningen av at dere hele tiden kan gjøre endringer og justeringer.

Her kommer det mer tekst snart ..