Ungdomsbedrift

Internasjonal handel

Noen ungdomsbedrifter samarbeider og inngår avtaler med bedrifter i andre land. Det kan f.eks. være slik at dere velger å produsere en vare i et lavkostnadsland, for så å selge den her hjemme. Noen ungdomsbedrifter deltar også på messer (Trade Fair) i utlandet.

For å lykkes med internasjonal handel, bør dere skaffe dere kjennskap om:

  • Kulturen i det aktuelle landet og kulturforskjeller (f.eks. skikk og bruk)
  • Regler knyttet til import og eksport (toll, avgifter og skatter, restriksjoner) i Norge (og det aktuelle landet)
  • Innholdet i avtalen dere skal signere (betalingsvilkår, betalingsform, leveransevilkår, forsikring, fakturering)
  • Aktuelle transportmidler og vilkår knyttet til dette

Vi anbefaler at dere leser heftet "Handel over grensene". Heftet gir en nyttig innføring, og praktiske tips og råd om hva dere må huske på når dere handler med en bedrift i et annet land. Heftet er utviklet av Innovasjon Norge og Ungt Entreprenørskap og dere finner det i høyremenyen.

Enterprise without Borders (EwB)

Norske ungdomsbedrifter som er interessert i å samarbeide med ungdomsbedrifter i andre land kan delta i støtteprogrammet Enterprise without Borders (EwB). Det er utviklet en egen nettside som fungerer som møteplass/markedsplass for ungdomsbedriftene som er med i EwB-programmet. På EwB-nettsidene kan dere registrere bedriften deres og opprette en profil for ungdomsbedriften og de produkter dere tilbyr. I høyremenyen finner dere en enkel forklaring (med bilder) for hvordan dere oppretter en EwB-profil.

EwB-nettsidene gir en oversikt over alle ungdomsbedrifter som har registrert seg. Her kan dere finne aktuelle samarbeidspartnere og ta kontakt med de dere finner interessante. Videre kontakt mellom ungdomsbedriftene foregår via EwB-nettsiden,  e-post, telefon, facebook, Skype etc.

For noen ungdomsbedrifter som er med i EwB-programmet, kan det være aktuelt å foreta en studiereise for å besøke og ha møte med sin partner.

Eksporthåndboken

Innovasjon Norge gir alle elever og lærere som er tilknyttet UE tilgang på Eksporthåndboken. Eksporthåndboken er et oppslagsverk på internett som gir en forklaring på viktige eksportbegreper, og som gir svar på hvilke regler og krav som gjelder innen internasjonal handel:

Eksporthåndboken gir forklaringer på begreper som brukes i internasjonal handel. Dere kan blant annet lese om EU, EØS, og Norges frihandelsavtaler, opprinnelsesregler, forhåndsinspeksjon av varer, leverings- og betalingsbetingelser, og andre emner som er viktige for deres virksomhet.

Eksporthåndbioken gir fakta om hvilke regler og krav som gjelder for import i ca. 190 land. Dere finner informasjon om handelsdokumenter, eksportkrav, importrestriksjoner, toll- og avgiftsforhold, produktkrav og produktmerking. Dere får også tips om transportforhold og transportkrav, betalingssikring, betalingsformer, nyttige adresser og relevante nettsteder.

For å få tilgang til Eksporthåndboken:
For at hver ungdomsbedrift skal ha tilgang til denne tjenesten, må dere selv opprette abonnement. Dette gjør dere ved å gå inn på  www.eksporthandboken.no og klikker "Opprett abonnement" til høyre for login-boksen.

For at ungdomsbedriften skal slippe å få en faktura i posten er det viktig at dere skriver "Ungt Entreprenørskap" i parentes etter firmanavnet når dere oppretter abonnementet. Da går UBen under Ungt Entreprenørskap sitt abonnement.

Det er den første personen som registrerer seg, som blir stående som kontaktperson, og som abonnementet registreres på. Etter abonnementet er opprettet, kan de andre elevene i bedriften opprette egne brukere under det e-postdomenet som abonnementet er registrert på dersom det er ønskelig (firmapost).