Ungdomsbedrift

Mentor

Alle ungdomsbedrifter skal ha en mentor fra arbeids- og næringslivet.

Dere bør tenke nøye gjennom hva eller hvilke områder dere trenger hjelp med, før dere kontakter personen dere ønsker som mentor. Noen ungdomsbedrifter velger mentor innenfor sitt utdanningsprogram (f.eks. en erfaren elektriker). Andre velger mentor fra områder som de kan lite om selv, som for eksempel design, økonomi eller markedsføring, eller de velger en mentor som selv har etablert egen bedrift. Mentor skal være en støtte gjennom UB-året, en dere kan drøfte problemstillinger med, en som kan stille dere spørsmål, en som kan svare på spørsmål, en som kan hjelpe dere å holde fokus på UB-ens mål etc. Dere bør jobbe med å finne mentor i oppstarten av bedriften slik at dere får nytte av mentor gjenom hele UB-året. 

Hvis dere trenger tips i forbindelse med å finne fram til en egnet mentor kan dere f.eks. snakke med lærer eller Ungt Entreprenørskap i fylket deres. Andre som kan være nyttige å kontakte er næringsavdelingen i kommunen, næringsparker, LO, KS, NHO, eller VIRKE. Disse har god oversikt over næringslivet i deres region og kan gi dere tips.

Når dere har funnet en mentor, så bruk "Mentorressursen" som dere finner i høyremenyen. Dette er et hefte som gir tips om hvilke temaer dere kan diskutere med mentor og som dere dere kan fylle inn i digitalt.

Når mentor er på plass må dere registrere mentor på ungdomsbedriftens side. Dere kan registrere mentor når som helst i løpet av UB-året. Mentor må være registrert på ungdomsbedriftens side, for at mentors navn skal komme med på UB-attesten. Hver elev i ungdomsbedriften får en UB-attest etter å ha fullført (avviklet) ungdomsbedriften. UB-attesten er et verdipapir å ha med på CV-en sin.

Nettverk

Ditt nettverk er de personene som du kjenner. Noen personer kjenner du godt, andre kjenner du mindre godt. Dersom man tar ungdomsbedriftens samlede netteverk (alle elevene i UB-en), vil dette sannsynligvis utgjøre ganske mange personer. I dette nettverket fins det helt sikkert personer som kan hjelpe dere med å utvikle bedriften. Eksempel på personer i nettverket deres er: foreldre, familie, lærere, bedrifter som foreldrene deres jobber i, lederen i idrettslaget/korpset osv.

Gjennom nettverk får dere tilgang til råd, ideer, kunnskap og erfaringer som dere selv kanskje ikke sitter på. Ingen i næringslivet har suksess uten å ha et nettverk. Man diskuterer ideer og utveksler erfaringer, man kjøper tjenester, man investerer kapital, man kjøper tjenester av hverandre etc.

De som er gode til å bygge nettverk er åpne, innbyr til tillit, interesserte, hjelpsomme, ærlige og tør å snakke med alle slags folk. For å få til et nettverk som ikke bare består av like personligheter, er det viktig at man ser mulighet i alle personer man møter uansett alder, kompetanse, kjønn, etnisitet etc. Tenk variasjon og mangfold i nettverksbyggingen. En dere kjenner er kanskje god på økonomiske spørsmål, mens en annen er god på kreativitet og design.Tenk at alle dere møter, på et eller annet tidspunkt, kan hjelpe dere.

Tips til deg som vil være en god nettverker:

  • Vær aktiv og prioriter hvem du skal ha kontakt med, men ikke utelukk noen, sett de heller på vent.
  • Sett deg mål og planlegg hvem du skal ta kontakt med når du skal på møter eller i ulike forsamlinger.
  • Vær åpen, lyttende og interessert i andre.
  • Husk at du må gi for å få noe tilbake.
  • Vær flink til å følge opp og si takk, send mail, sms og si at siste møte var hyggelig for eksempel.
  • Vær synlig og husk nettverket når du har nye ting å fortelle.
  • Vær interessert, men ikke nysgjerrig.
  • Vær modig og spør om hjelp når du trenger det.
  • Vær ærlig og pålitelig, bygg tillitsforhold.
  • Tenk langsiktig, du kan ha gode hjelpere gjennom hele livet.