Ungdomsbedrift

Messer og konkurranser

Det å delta på skolemesser og fylkesmesser for Ungdomsbedrifter er morsomt og lærerikt. Her kan dere presentere bedriftene og produktene deres, og delta i en rekke ulike konkurranser. Ungt Entreprenørskap arrangerer fylkesmesser i alle fylker. Fylkesmessene pleier å være i februar-mars.

Noen av vinnerne fra fylkesmessene går videre til nasjonal messe (NM). Ta kontakt med UE i fylket deres for å få vite mer om hvem som kan gå videre til NM. Se info om NM 2017 HER

Sjekk disse filmene!

Fylkesmesse for Ungdomsbedrifter i Buskerud, Telemark og Vestfold 2015 HER

Fylkesmessa for Ungdomsbedrifter i Troms 2014 HER

NM for Ungdomsbedrifter 2014 HER

Oh My Media UB filmet sin deltakelse på NM i 2015 HER

NRK var laget en reportasje til serien Gründerne på NM i 2015 HER

EM for Ungdomsbedrifter 2016 HER

Scenepresentasjon

Ungdomsbedrifter som deltar i konkurransen "Beste Ungdomsbedrift" på fylkesmessen og på NM, gjennomfører en scenepresentasjon. Ta en titt på ungdomsbedriftene som deltok på NM i 2015 og deres scenepresentasjoner her:

Planlegging

Start med å sette opp mål for messedeltagelse. Målene bør være målbare, slik at evalueringen blir lettere. Alle ansatte i bedriften må kjenne målene slik at alle drar i samme retning. Målene skal styre hele deltagelsen, fra innbydelse til evaluering.

Skaff informasjon om fylkesmessen (sjekk ue.no):

 • Tid og sted
 • Frist for påmelding og innsending av konkurransemateriell
 • Antall besøkende på messen
 • Kart/oversikt over utstillingsområdet
 • Målene på standen
 • Regler på standen
 • Transport av utstyr til/fra messen
 • Oversikt over de ulike konkurransene og konkurranskriterier
 • Oversikt over juryene

Lag et budsjett. Gå igjennom alle de deler av messedeltagelsen som medfører kostnader. Det gjelder alt fra reisekostnader, opptrykk av brosjyrer og leie av utstillingsvegger.

For i størst mulig grad å styre de besøkende mot utstillingen, bør dere ha en innbydelse som stikker seg ut fra mengden. Informer og inviter gjerne journalister/presse til deres stand.

Å bygge utstilling

Å stille ut på en messe, er en del av bedriftens markedsføring, og må koordineres med de andre markedsføringsaktivitetene. Når dere skal bygge opp en utstilling, er det viktig å planlegge detaljert og systematisk, for å få et best mulig resultat. Her er noen tips:

 • Sett opp målsetting: Hva ønsker dere å oppnå med utstillingen?
 • Finn et tema for utstillingen.
 • Velg hjelpemidler (plakater, rollups, tapet, stativer, dekorasjon, belysning) som dere trenger for å vise fram produktet, og for å skape et riktig miljø.
 • Vekk oppmerksomhet - velg blikkfang.
 • Lag en detaljert skisse over utstillingen.
 • Bygg opp utstillingen.

Ungdomsbedriftens navn skal være synlig. Har bedriften et slagord, så bør det komme tydelig fram på utstillingen. Bedriftens idé bør også komme tydelig frem. Lag tekst og bilder store og tydelige. Skap interesse og oppmerksomhet gjennom å innrede utstillingen slik at den skiller seg ut. Pass på at utstillingen stemmer med bedriftens profil.

Hvis dere tar utgangspunkt i et tema: vær bevisst hva dere ønsker å fortelle gjennom utstillingen, og hvem dere ønsker å fortelle det til. Temaet må være aktuelt og attraktivt, slik at det skaper interesse for produktet. Temaet kan ta f.eks. utgangspunkt i:

 • en begivenhet som mange er opptatt av (jul, konfirmasjon, 17. mai)
 • spesielle varer (jeans, dresser)
 • spesielle aktiviteter (plenklipping, jogging, skitur)
 • moter (spesielle farger, mønster, fasonger)

Poenget med å la et tema være utgangspunkt, er å fokusere på bruken av produktet, og ikke på produktet i seg selv. Ved å legge vekt på nytten og bruken av produktet, skaper dere interesse og lokker kundene til standen.

Det finnes utallige måter å eksponere varene på. For eksempel sette varene opppå hverandre i pyramider, plassere varene i miljøer som båt og strand om sommeren, eller i en gammel høyvogn. Mulighetene er mange.

De beste salgsplassene er i se- og gripehøyde. Plasser de største og tyngste varene nederst, de minste øverst. Pass på at alle varene er hele og friske, og er tydelig prismerket. De først produserte varene må også selges først (først inn - først ut prinsippet). Forsøk å vise produktene så nær som mulig opp til brukssituasjonen. Varer som skal brukes sammen, må i størst mulig grad eksponeres sammen.

Lyd kan brukes både for å skape stemning, tiltrekke seg oppmerksomhet og informere. Eksempler på det er bakgrunnslyd av måkeskrik og bølgeskvulp ved salg av sommervarer. Lyd må brukes bevisst og med forsiktighet. Musikken kan oppfattes som støy og gjøre kundene irriterte. Skal musikk brukes med hell, må den støtte opp under bedriftens profil og ha direkte sammenheng med varene.

Dere kan lokke kunder til utstillingen med aktiviteter som små konkurranser, rabattilbud, smakstilbud etc.

De ansatte i ungdomsbedriften som deltar på utstillingen kan f.eks. være likt kledd. Ikke vær for mange på bedriftens utstilling samtidig. Det kan være lurt å sette opp en skiftordning.

En god selger er utadvendt, aktiv og hyggelig! Selger skal skape kontakt med kunden. Ta kontakt, nikk eller smil. Ta et lite steg framover. Ha åpningsspørsmålene klare. Håndhils og presenter deg for kunden. Noen tips for en god selger:

 • Vurder kunden: Hvem prater du med? Lær deg navnet på kunden. Hva arbeider han/hun med? Hvor "varm" er kontakten? Er det interesse for å fortsette presentasjonen? Vekk interessen.
 • Identifiser behovet: Hva har kunden behov for? Hvilket behov ønsker kunden å dekke?
 • Presenter: Presenter produktet. Beskriv fordelene ved produktet. Engasjer kunden.
 • Avslutning: Hjelp kunden med å foreta en kjøpsbeslutning. Dersom kunden kjøper produktet, husk å skrive kvittering. Dersom kunden fortsatt er usikker, kan du sende med brosjyre og visittkort.
 • Oppfølging: Skriv ned navnet og adressen på kunden. Følg opp alle nye kontakter pr. telefon så snart som mulig etter messa. For en virkelig bedrift er oppfølgingen den viktigste delen av messearbeidet.

Lykke til med messedeltakelsen!