Ungdomsbedrift

Produktutvikling

Før dere bestemmer dere for å realisere ideen deres, må dere undersøke om ideen lar seg gjennomføre. Gjennom idéutviklingsfasen har dere funnet fram til en idé (et produkt) som dere ønsker å realisere. Dere skal nå jobbe fram det endelige produktet og teste produktet før det settes i produksjon og er klart for salg. Produktutvikling er en kontinuerlig prosess som involverer alle i bedriften. Produktet som skal utvikles kan enten være en vare eller en tjeneste.

Tenk gjennom

I denne fasen vil dere jobbe fram flere alternative ideer til hvordan det endelige produktet skal bli. Ideene vurderes fortløpende. Dere bør tenke gjennom:

 • Hvilke spesielle egenskaper skal produktet ha?
 • Hvilket design skal produktet ha?
 • Hvilke fordeler skal produktet ha i forhold til konkurrerende produkter?
 • Finnes det tekniske løsninger for å realisere produktet?
 • Har dere tid til å produsere produktet før ungdomsbedriften skal avvikles?
 • Hva vil det koste å produsere varen/tjenesten?
 • Kan dere produsere varen selv eller må dere sette ut produksjonen?
 • Skal dere levere tjenesten selv eller skal dere hyre inn underleverandører?
 • Hva skal produktet koste og vil det være lønnsomt for dere å selge det?
 • Kan dere få laget en prototype?
 • Kan dere teste varen/tjenesten på noen?

Produktutviklingsprosessen ender opp med at dere står igjen med ett lovende produkt som dere ønsker å sette i produksjon. Dersom tiden tillater det, kan dere gjennomføre en brukertest før produksjonen settes i gang. Brukertest gjøres ved å spørre et utvalg av mulige kunder om hva de tror om produktet, ved å vise designskisser og/eller prototyper. 

En App?

Jobber dere med å utvikle en app?

Dere ønsker helt sikkert å gi kunden en god opplevelse når han eller hun tar i bruk appen.

Teknologiselskapet Avanade gjennomførte høsten 2017 webinarer for ungdomsbedrifter, der de gikk gjennom tips og råd for å utvikle en app. Front-end handler om å gjøre appen brukervennlig og attraktiv for kunden. Back-end handler om den tekniske utviklingen av en app. Presentasjonene er tilgjengelig i høyremenyen. Opptak av webinarene kan dere se her:

Front end: design (16 min)
Front end: brukertesting (20 min)
Front end: universell utforming (4 min)
Back end: teknisk utvikling av app (50 min)

Ønsker dere å lese mer om universell utforming av nettsider/app, så ta en titt på disse ressursene:

Prototype

En del ungdomsbedrifter velger å lage en prototype. En prototype er en foreløpig utgave av et produkt. Prototypen lages før en starter produksjonen av produktet. Formålet med en prototype er å demonstrere og teste funksjon, design og kvalitet.  

Design

Design refererer til utseendet og formen til et produkt. Design er en viktig komponent i produktutvikling. Design handler om produktets utseende (estetikk), teknologi, funksjonalitet og brukervennlighet. I utviklingen av produktets design tar designeren også hensyn til energibruk, dvs. prøver å finne designløsinger som gjør at produktet forårsaker lavere energibruk totalt sett.

Merkevare

En merkevare består gjerne av en logo, skriftsnitt, fargeplan, symboler, motto/slagord, utformingselementer, lyd og mye mer. Dette skal gi produktet egenskaper, fordeler, verdier, ideer og så vel som "personlighet". Et kjent eksempel er Coca-Cola som for mange representerer noe amerikansk og ungdommelig, og ikke bare er en tørsteslukker. Merkevarebygging, også kalt "branding", er svært viktig i markedsføring og fører til mange fordeler for bedrifter. Noen av disse fordelene er økt lojalitet, høyere prismargin, motstandsdyktighet mot angrep fra nye merker i bransjen etc.

Et eksempel

I dag finnes det et hav av produkter på markedet som tilfredsstiller de samme behov. I den store mengden av produkter (f.eks. biler) er det likevel noen som utmerker seg som annerledes, selv om de i utgangspunktet tilfredsstiller de samme behov (en bil er et transportmiddel). Fra å være et "vanlig" produkt, har disse produktene blitt en merkevare med egen identitet, image og håp om fremtiden. Når en kunde kjøper en Ferrari kjøper ikke han/hun kun et transportmiddel. Kunden kjøper "noe mer". Derfor er det viktig å være klar over hva kunden egentlig er ute etter når hun/han velger produkt. Et forhold som dere bør se nærmere på når dere skal bestemme design/profil på produktet, er hva slags merkereferanse dere ønsker å skape hos kundene.

Gjør et søk på nettet, og dere vil finne mer informasjon om design, merkevare og merkevarebygging. Det kan også være lurt å søke råd hos mentor eller andre i nettverket deres.