Ungdomsbedrift

Hva er sosialt entreprenørskap?

Ungdomsbedrifter som jobber med sosialt entreprenørskap har ofte et sterkt samfunnsengasjement og ønsker å jobbe med noe som gir mening.  

En ungdomsbedrift som er en sosial entreprenør tar bevisst tak i et bestemt samfunnsproblem og løser problemet på en ny måte, dvs. etablerer en nyskapende løsning. Ungdomsbedriften etablerer en forretningsmodell som gjør at den vil tjene penger, altså at bedriften på sikt vil gi et økonomisk overskudd.

En sosial entreprenør har en dobbel bunnlinje. Det betyr: bedriften skal både skape sosial endring og tjene penger.

I dag finner man sosiale entreprenører innenfor barnehage, skole og oppvekst, arbeidsinkludering, helse, rehabilitering, eldreomsorg og miljøsektoren.

Dere må selv bestemme hva dere brenner for og ønsker å ta fatt i. I høyremenyen finner dere noen eksempler på hva tidligere ungdomsbedrifter har jobbet med innen sosialt entreprenørskap. Kanskje disse eksemplene kan inspirere dere til videre arbeid.

Eksempel

Ett eksempel er Generasjonsmøtet M. De tilbyr besøkstjenester til eldre på sykehjem og eldre som bor hjemme i Oslo og Akershus. Ungdommer mellom 14 og 20 år jobber som besøksvenner.

Generasjonsmøtet M startet opp som en ungdomsbedrift. Initiativtakerne ønsket å gjøre noe med at eldre opplevde dagene som lange og kjedelige. Samtidig så de et behov for en arbeidsplass for ungdommer, som ellers har vanskeligheter med å få en jobb ved siden av skolen. Gjennom tjenesten ønsker Generasjonsmøtet M å skape verdifulle generasjonsmøter mellom ungdom og eldre gjennom aktiviteter og samtaler. Slik skaper de rom for erfaringsutvekslinger, historiefortelling og læring på tvers av generasjonene – til gjensidig glede for både gamle og unge. Tjenestene kan kjøpes både av offentlige aktører og av private.