Ungdomsbedrift

Idéutvikling og kreativitet

Å utvikle ideer er gøy! Nå skal dere få prøve ut deres kreative ferdigheter. En viktig forutsetning for å få et spennende år er at dere har en vare eller en tjeneste som dere synes det er morsomt å jobbe med. Og ikke minst er det ekstra motiverende å jobbe med en idé som er deres egen.

Kreativitet

Hva skal ungdomsbedriften tilby kundene? En forretningsidé trenger ikke å være en revolusjonerende oppfinnelse, men den må være tilstrekkelig bra for at noen skal ønske å kjøpe varen eller tjenesten deres.

Bruk god tid på den kreative fasen og få ideen til å feste seg. Læreren deres bør hjelpe dere gjennom den kreative prosessen.

Dere kan selvsagt prøve dere på egen hånd med f.eks. brainstorming eller benytte Walt Disneys kreativitetsprosess (tilgjengelig i høyremenyen). Hensikten er å komme opp med så mange ideer som mulig. Det krever at dere er åpne og tolerante. Når dere har skrevet ned alle mulige ideer, må dere vurdere ideene og finne ut hvilken idé dere vil gå videre med. Ideene kan vurderes ut fra tre enkle kriterier: 1. Løser ideen et problem eller dekker den et behov?, 2. Kan ideen bli til en bedrift og 3. Kan ideen gjennomføres?

Dere har en god idé når:

  • varen eller tjenesten er etterspurt
  • dere har skapt et behov eller dekt et behov
  • dere har et produkt som er lett salgbart
  • dere føler at dere lykkes
  • dere er godt fornøyd med produktet, dere kan stå inne for det

Kick-off

Alle gode prosjekter trenger en god start!

Dere kan f.eks. arrangere en kick-off i egen bedrift for å markere oppstarten på noe nytt og spennende. Skolen kan også arrangere kick-off.  Skolen kan f.eks. invitere noen av fjorårets UB-elever til å fortelle om sine erfaringer. Arrangementet kan legges opp som en sosial og morsom dag, hvor representanter fra UE i fylket kan komme for å jobbe kreativt med dere. Det er også muligheter for å invitere gründere fra lokalmiljøet. Spør gjerne læreren om dere kan ha et kick-off på skolen.

En del av UE fylkene arrangerer kick-off for alle UB-elevene i sitt fylke på høsten. Noen fylker tilbyr andre lignende arrangementer. Ta kontakt med UE i deres fylke for å sjekke tilbudet og for å få mer detaljer om tid og sted. De ulike tilbudene skal inspirere dere i arbeidet med Ungdomsbedrift.