Ungdomsbedrift

Rammer

Ungdomsbedrift er et pedagogisk program i regi av Ungt Entreprenørskap (UE). Ungdomsbedrift i regi av UE faller inn under definisjonen av veldedige eller allmennyttige institusjoner eller organisasjoner.

Følgende rammer gjelder:

 • Levetid: En ungdomsbedrift etableres på starten av skoleåret og skal avsluttes i løpet av mai måned det påfølgende året.
 • Deltakere i en ungdomsbedrift er elever i videregående opplæring.
 • Det må være minst to deltakere i en ungdomsbedrift.
 • Alle deltakere i ungdomsbedriften skal ha tre roller: andelseier, styremedlem og ansatt i ungdomsbedriften.
 • En ungdomsbedrift skal ha en lærer på skolen som følger virksomheten i ungdomsbedriften og som har et ansvar for at dette foregår i lovlige former.  
 • En ungdomsbedrift skal registreres i Brønnøysundregisterene på samme måte som andre bedrifter. Dette skjer via Ungt Entreprenørskaps nettsider.
 • En ungdomsbedrift skal ha en mentor fra arbeids- og næringslivet.
 • En ungdomsbedrift skal ha en revisor.
 • En ungdomsbedrift skal føre regnskap.
 • En ungdomsbedrift skal skrive årsrapport før bedriften avvikles (legges ned).
 • En ungdomsbedrift må betale en registreringsavgift på kr. 200 til Ungt Entreprenørskap i sitt fylke.
 • Omsetningsgrensen for en ungdomsbedrift er kr. 140.000 i bedriftens levetid. Det skal ikke beregnes skatt eller merverdiavgift av omsetningen så lenge ungdomsbedriften holder seg innenfor omsetningsgrensen. Les mer om dette under Økonomiske rammebetingelser.

 

Under Stiftelse og registrering finner dere mer informasjon om hva dere må gjøre for å registrere ungdomsbedriften.