Ungdomsbedrift

Stiftelse og registrering av en ungdomsbedrift

Skal du starte bedrift i Norge må dette meldes til Brønnøysundregistrene som tildeler bedriften et organisasjonsnummer. Organisasjonsnummeret skal oppgis ved for eksempel opprettelse av en bankkonto og på salgsfakturaer. Når dere starter en ungdomsbedrift, så skal den meldes til Brønnøysundregistrene på lik linje som en ordinær bedrift.

I filmen og PPT-en finner dere trinn-for-trinn beskrivelse av hvordan stifte og registrere en ungdomsbedrift.

Forberedelser før stiftelse og registrering

Alle elevene som skal delta i ungdomsbedriften må registrere seg hos Ungt Entreprenørskap, HER, før dere stifter og registrerer ungdomsbedriften. Læreren deres må også registrere seg i det samme systemet.

Før dere stifter og registrerer ungdomsbedriften må dere ha følgende detaljer klare:

 • Navn på ungdomsbedriften (navnet må inneholde «UB» eller «ungdomsbedrift»).
 • Navn på deltakere/elever og hvilke roller dere skal ha. Les mer om roller HER
 • Navn og adresse på skolen deres.
 • Navn på ansvarlig lærer.
 • Utdanningsprogram og trinn.
 • En kort beskrivelse av hva ungdomsbedriften skal jobbe med, dvs. forretningsideen.
 • Bestemt dere for hva et eventuelt overskudd i ungdomsbedriften skal brukes til (f.eks. lønn til elevene, gi bort til veldedig formål).
 • Bestemt dere for hvem av elevene som skal ha signaturrett. Det skal være to elever. Signaturrett betyr hvem som skal ha fullmakt til å skrive under på viktige avtaler og dokumenter i banken.
 • Bestemt dere for hvem av elevene som skal sende inn meldingen til Brønnøysundregistrene. Det skal være én elev og eleven må ha MinID. Vi anbefaler at dette er daglig leder.
 • Navn på mentor (dette kan dere registrere senere).
 • Nettside (dette kan dere registrere senere). 

Stiftelsesmøte

På stiftelsesmøtet blir ungdomsbedriften formelt etablert. Det er elevene som stifter ungdomsbedriften, og som dermed er stifterne. Lærer og mentor er ikke stiftere av ungdomsbedriften.

Ungdomsbedriften bør innkalle til stiftelsesmøte helst én uke i forveien. Skriftlig innkalling skal sendes/leveres til stifterne/elevene, lærer og eventuelt mentor. Mal for innkalling til stiftelsesmøtet er tilgjengelig i høyremenyen.

Det er kun stifterne/elevene som har stemmerett på stiftelsesmøtet. Mentor og lærer har ikke stemmerett, men kan uttale seg.

Registrering på ue.no

Det skal være én elev som registrerer ungdomsbedriften. Vi anbefaler at dette er daglig leder. Registreringen må utføres på PC eller Mac.

Logg inn på ue.no (logg inn) og velg «ny bedrift». Fyll inn i feltene.

Når dere har fylt inn feltene, genereres automatisk to dokumenter: Stiftelsesdokument og Vedtekter. Lagre disse på lokal maskin. Dere trenger de to dokumentene når dere skal registrere ungdomsbedriften hos Brønnøysund. Deretter klikker dere på «Send melding til Brønnøysundregistrene» nederst.  

Send melding til Brønnøysund 

Dere kommer da videre til en side der dere kan registrere ungdomsbedriften i Altinn.

Det er kun én elev som skal logge seg inn på Altinn, f.eks. daglig leder. Denne eleven må ha MinID/BankID.

Her må dere legge inn en del informasjon om ungdomsbedriften, og den som fyller ut meldingen skal være kontaktperson for bedriften (dette er den personen som skal motta informasjon fra Altinn). Når dere har fylt inn all informasjon, kontrollert meldingen og lastet opp Stiftelsesdokument og Vedtekter, skal meldingen signeres elektronisk av kontaktpersonen før den sendes til Brønnøysund. Klikk på "Send til signering i Altinn". Etter en kort stund får eleven/kontaktpersonen varsling på enten sms eller e-post fra Altinn om at han/hun har en melding i innboksen i Altinn. Eleven/kontaktpersonen logger seg inn i Altinn og signerer Registermeldingen.

Saksbehandling i Brønnøysund og "Registerutskrift"

Brønnøysund bruker vanligvis noen dager på å behandle ungdomsbedriftens Registermelding. Saksbehandlingstiden kan være et par uker i hektiske perioder.

Når Brønnøysund har godkjent meldingen, så vil eleven/kontaktpersonen motta Registerutskrift i sin meldingsboks i Altinn. Eleven/kontaktpersonen får også varsling på sms/epost når det ligger noe i meldingsboksen.

I Registerutskriften finner dere ungdomsbedriftens organisasjonsnummer. Vi anbefaler at dere lagrer Registerutskriften på lokal maskin slik at dere har denne lett tilgjengelig til senere bruk.

Endring av bedriftsnavn og/eller kontaktperson etter at bedriften er registrert

Dersom ungdomsbedriften har behov for å endre bedriftsnavnet og/eller kontaktperson etter at ungdomsbedriften er godkjent og har fått organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene, så må dette meldes inn til Brønnøysundregistrene. I høyremenyen finner dere et dokument som beskriver hvordan endringer meldes inn.

   

Lærer må signere avtale 

En ungdomsbedrift skal ha en lærer på skolen som følger virksomheten i ungdomsbedriften og som har et ansvar for at dette foregår i lovlige former. Lærer må signere dokumentet "Avtale mellom Ungt Entreprenørskap og ansvarlig lærer" (som er tilgjengelig i høyremenyen) og levere dette til Ungt Entreprenørskap i fylket. Lærer gjør dette samtidig med at dere stifter og registrerer ungdomsbedriften.