Ungdomsbedrift

Fra drøm til virkelighet!

Har dere noen gang drømt om å få være med å starte egen bedrift? Nå har dere sjansen! Dere tar nå fatt på arbeidet med å etablere, drive og avvikle deres egen bedrift. I løpet av ett skoleår skal dere drive en virkelig bedrift med virkelige produkter, kunder, leverandører og penger.

Ta en titt på filmene i bilderekka ovenfor for å se hva Ungdomsbedrift handler om!

 

Ungdomsbedrift (UB)

Ungdomsbedrift (UB) bygger på prinsippet om å lære ved å gjøre. I løpet av skoleåret skal dere bruke kunnskap fra mange fag på en praktisk måte og få erfaring med å drive en bedrift. Dere tilegner dere mye av kunnskapen på egenhånd. Med på laget har dere lærer og mentor fra lokalt næringsliv. De fungerer som veiledere for dere.

Helt på starten av skoleåret skal dere stifte og registrere ungdomsbedriften. Dere kan selge kjente varer og tjenester som dere setter deres eget preg på, dere kan utvikle noe helt nytt som ingen har tenkt på tidligere, eller dere kan importere og selge videre. Mulighetene er mange! Ungdomsbedriftsåret skal være moro og annerledes.

I ungdomsbedriften vil dere se sammenhengen mellom skolefagene og hvordan arbeidslivet fungerer. Gjennom UB får dere mulighet til å tilegne dere kunnskap på en annerledes måte og gjøre egne erfaringer. Det er ingen kunnskap som sitter så godt som den dere erfarer selv.

Verdiskaping

En ungdomsbedrift skaper både verdier for seg selv og for andre.

Verdiskaping for en ungdomsbedrift handler om å skape sosiale, kulturelle og økonomiske verdier

Verdiskaping i en sosial og kulturell sammenheng handler blant annet om å skape noe som er meningsfylt og nyttig for mennesker. Bedriften skaper arbeidsplasser for sine ansatte, de har en meningsfull arbeidsdag. Det å arrangere en festival i sitt eget lokalsamfunn, skaper verdier i form av glede, engasjement og samhørighet blant innbyggerne. Det å selge et klesplagg, skaper verdier som for eksempel velvære og tilhørighet blant kundene.

En bedrift må på lang sikt drive med fortjeneste. Å drive med fortjeneste vil si at bedriften tjener penger, at den går med overskudd. For å gå med overskudd, må salgsinntektene være større enn kostnadene. Dette er økonomisk verdiskaping. 

UB-løypa

UB-løypa (som dere besøker nå) er en ressursside der dere finner inspirasjon og tips til arbeidet med Ungdomsbedrift. Det er mange temaer som er berørt i UB-løypa, og det er ikke sikkert at alle temaer er like relevante for dere. Læreren deres er ansvarlig for å velge ut hva som kan være aktuelt for dere. 

Kontakt oss i Ungt Entreprenørskap hvis det er noe dere lurer på. Kontaktinformasjon finner dere på www.ue.no 

Vi i Ungt Entreprenørskap ønsker dere lykke til på veien!