Ungdomsbedrift

Internasjonal handel

Noen ungdomsbedrifter samarbeider og inngår avtaler med bedrifter i andre land. Det kan f.eks. være slik at dere velger å produsere en vare i et lavkostnadsland, for så å selge den her hjemme. Noen ungdomsbedrifter deltar også på messer i regi av Junior Achievement (JA) i utlandet.

For å lykkes med internasjonal handel, bør dere skaffe dere kjennskap om:

  • Kulturen i det aktuelle landet og kulturforskjeller (f.eks. skikk og bruk)
  • Regler knyttet til import og eksport (toll, avgifter og skatter, restriksjoner) i Norge (og det aktuelle landet)
  • Innholdet i avtalen dere skal signere (betalingsvilkår, betalingsform, leveransevilkår, forsikring, fakturering)
  • Aktuelle transportmidler og vilkår knyttet til dette

Vi anbefaler at dere leser heftet "Handel over grensene". Heftet gir en nyttig innføring, og praktiske tips og råd om hva dere må huske på når dere handler med en bedrift i et annet land. Heftet er utviklet av Innovasjon Norge og Ungt Entreprenørskap i samarbeid og dere finner det i høyremenyen.

Enterprise without Borders (EwB)

Norske ungdomsbedrifter som er interessert i å samarbeide med ungdomsbedrifter i andre land kan delta i støtteprogrammet Enterprise without Borders (EwB). Det er utviklet en egen nettside som fungerer som møteplass/markedsplass for ungdomsbedriftene som er med i EwB-programmet. På EwB-nettsidene kan dere registrere bedriften deres og opprette en profil for ungdomsbedriften og de produkter dere tilbyr. I høyremenyen finner dere en enkel forklaring (med bilder) for hvordan dere oppretter en EwB-profil.

EwB-nettsidene gir en oversikt over alle ungdomsbedrifter som har registrert seg. Her kan dere finne aktuelle samarbeidspartnere og ta kontakt med de dere finner interessante. Videre kontakt mellom ungdomsbedriftene foregår via EwB-nettsiden,  e-post, telefon, facebook, Skype etc.

For noen ungdomsbedrifter som er med i EwB-programmet, kan det være aktuelt å foreta en studiereise for å besøke og ha møte med sin partner.

Verktøykasse 

Innovasjon Norge har laget en verktøykasse på nett som gir informasjon og praktisk hjelp rundt internasjonal satsing.

https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/eksport-og-internasjonal-satsing/

Her finner dere markedsinformasjon og oversikt over krav, toll og regelverk i mange ulike land, ulike eksport-guider, en eksportordbok med forklaringer på viktige eksportbegreper, og informasjon om toll og dokumentasjonskrav.